Tarsus tarihi Asurlar ve Mısırlılar

           
Roma yolu

Roma yolu

Yapılan arkeolojik çalışmalar M.Ö. 1976 yıllarında Asur Meliki Semramisin Tarsus ve civarını fethettiği anlaşılmaktadır.  Tarsus, M.Ö. 1612 yıllarına kadar Asurlular tarafından  yönetilmiştir. O yıllarda Mısır Firavunu olan VIII. sülalenin V. hükümdarı III. Totemosiz bu bölgeyi istila etmiş ve Asur hakimiyeti sona ermiştir. Mısırlılar M.Ö. 1015 yılına kadar bögede hüküm sürdüyse de Asur hükümdarı Tarsus ve çevresini geri almıştır.  Fakat Asurluların kötü yönetimlerinden dolayı tekrar Mısırlıların eline geçmiştir.

Asurlular için Tarsus ve çevresi çok önemliydi. Zengin gümüş yatakları ve tarıma elverişli toprakları özellikle de Akdeniz kıyısında önemli bir ticaret merkeziydi Tarsus.  Bu nedenle ilk önce Kue‘lileri sonrasında bölgede kendilerine rakip olabilecek Yunanlıları yok etmişlerdir. Asur Kralı III. Salmanassar, Klikya’ya (M.Ö. 839-834) yıllarına dört büyük sefer yaparak Kral Katei’yi Klikya’nın başkenti olan Tarsus’tan tard etmiş, yerine de  Asurların dostu, Katei’nin kardeşi olan Kirri’yi tahta çıkarmıştır.

Tarsus, Asurluların hakimiyetinde iken, o yıllardaki İran hükümdarı  Keyhüsrev, Mısır firavunu ile anlaşarak Anadolu!nun bir kısmını aralarında paylaşmışlardı. Daha sonra krallar ölünce çocukları anlaşamamış ve bölge İranlıların eline geçmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.