Orhan Gazi ve dönemi

Orhan Bey dönemi sırasında, kabile geleneklerinden ve beylik törelerinden  devlet düzenine geçmede önemli adımlar atıldı.  Yönetime ilişkin yasalarda Selçuklu taşra yönetimini örnek alan  Orhan Bey,   bayındırlığa da önem vererek,…
Daha Fazla »

Bursa başkent oluyor

1315'ten beri abluka altında bulunan Bursa, Orhan Bey tarafından Mudanya'nın elde edilmesinden hemen sonra Yenişehir üzerinden sıkıştırılıp 1326'da  ele geçirildi. Orhan Bey, ertesi  yıl Bursa'yı teslim alarak  görkemli bir törenle…
Daha Fazla »

Osman Gazi kimdir

Osman Gazi Osman  Gazi ya da Osman Bey adıyla anılır. Babası, Oğuzların Bozok kolunun Kayı boyundan Ertuğrul Bey'dir.  Kurduğu devlete adını veren I. Osman'ın  bağlı olduğu Kayı boyunun Anadolu'ya nasıl…
Daha Fazla »

Akşemseddin kimdir

Akşemseddin Akşemseddin (1389-1459). 1389'da Osmancık'ta doğdu. Asıl adı, Şeyh Mehmed Şemseddin Bin Hamza'dır.   Soyu Sühreverdi'ye, daha da öte 'e kadar dayanmaktadır.  Ömrünün sonlarını Göynük'te geçirdiği için Göynüklü olarak  şöhret…
Daha Fazla »