Yaşamın Kökeni

           
Yaşamın kökeni ile ilgili çizelge

Yaşamın kökeni ile ilgili çizelge

Yaşamın Kökeni, Tür ve Evrimi, Araştırmacılar yaşamın kökeni konusunda çeşitli varsayımlar ortaya atmışlardır. Ama varsayımların ve laboratuvar deneylerinin çokluğuna karşın, çalışmaları destekleyecek kanıtlar aşağı yukarı yok denecek kadar azdır. Bununla birlikte astrofizik  ve jeofizik  uzmanları, biyoloji uzmanlarına gezegenimizde yaşamın ortaya çıkmasından önceki koşullar konusunda önemli bilgiler sağlamışlardır. Söz konusu koşulların bulunduğu bir ortamda ve yalın kimyasal elementler eşliğinde gerçekleştirilmiş deneyler sonucunda yalın organik bileşiklerin, hatta aminoasitlerin bireşimi  sağlanmıştır (aminoasitlerin birbirine eklenerek oluşturdukları zincirler, canlı organizmanın temeli olan proteinlerin oluşmasını sağlayabilir).

Yalın elementlerden (karbon, oksijen, hidrojen, azot) küçük aminoasit kümelerinin oluşmasına yol açan bu biyolojik yaşam öncesi evrim, elde paleontolojinin getirdiği kanıtlar bulunmakla birlikte, insana yaşamın kökenlerini bulma konusunda yardımcı olacak ilgi çekici bir girişimdir.

Paleontoloji, bazı özel niteliklerin evrimindeki geçeği, jeoloji zamanları sırasında, organizmalarının ortaya çıkmasını  ya da yok olmasını  gösteren çok sayıda kanıtı ortaya koymuştur. Bununla birlikte , evrimi(ister ilerleyici ister gerileyici tipte olsun) belirleyen temel yasalar  henüz açığa çıkmamıştır. Yüz binlerce, hatta milyonlarca yılda gelişen olayın yavaşlığı da araştırmacıların işini zorlaştırmaktadır.  Organizma düzeyinde, kromozom maddesinini evrim mekanizmalarına duyarlı olduğu  kabul edilmektedir; ama savunma gücü daha az olan ya sa yeni bir çevreye daha az uyum sağlayabilen bireyleri ortadan kaldıran yalın bir ayıklamanın rol olup olmadığı bilinmediği gibi (darwincilik), kalıtımsal bilginin değiştirilmesi ve uyarlanması konusunda ortamın etkili olup (lamarckcılık), olmadığı da tam olarak bilinmemektedir.

Türün kendi de, sınıflandırmalarda temel birimi oluşturmakla  birlikte tanımlanması her zaman kolay olmayan bir kavramdır. Yalın anatomi incelemesi ya da çaprazlama (eşleşme) kavramı, güç olayları çözümlemeye yeterli değildir. Biyokimya, hücrebilim, paleontoloji gibi bilim dallarından  yararlanan karmaşık yöntemlere  başvurulması ise söz konusu olaylara daha iyi bir yaklaşım olanağı sağlar.

 

 

One Comment

  1. evrim teorisi, yüzyılın tartışma konusu olmaya devam edecek gibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.