Unutulmuş bilim adamları

Unutulmuş bilim adamları

 

Tarih

Tarih

Laplace: (1749-1827). Fransız astronom, matematikçi ve fizikçisi. Gök matematiği ve ihtimalleri hesabı üzerinde çalışmalar yaptı. Dünya Sisteminin açıklanışı isimli  eserinde ünlü “kozmogoni hipotezi”ne yer verdi.  Ne var ki, bu faraziyesi bir çok tenkitlere uğradı. Laplece fizikte de hizmetler verdi. Lavoisler ile,  ısınma ısıları ve kimyevi reaksiyonlarla ilgili ilk ısı ölçümünü  gerçekleştirdi (1780). Gazın adıyabatik hal değişimi  formülünü buldu ve bunu sesin yayılma hızını hesaplama da kullandı. Kılcallık üzerine genel bir teori de ortaya attı. Elektromagnetizmanın iki temel kanununu formülleştirdi.

Pitiscus: (Bartholomasus, 1561-1613). Alman matematikçisi ve ilahiyatçısı.  Trigonometriyle ilgili çalışmaları bulunmaktadır.

Copernicus: (Mikolaj Kopernik, 1473-1543). Polonyalı astronom. İslam alimlerinin senelerce önce gerçekleştirdiği dünyanın kainatın merkezi olmadığı, öbür gezegenlerle birlikte güneşin etrafında döndüğü  fikrini ispatladı ve bu Köpernik sistemi adıyla anıldı.

Leonar da Vinci: (1452-1519). İtalyan ressam, mimar ve bilgini. Perspektif, anatomi ve mekanikle ilgili çalışmalar yaptı. Eserleri, ancak el yazmaları yayınlanabilince ortaya çıktı.

Descartes: (Rene, 1596-1650). Fransız filozof ve matematikçisi. Cebir işaretlerini basitleştiren, analatik geometri  üzerinde batıda ilk defa  duran, fizyolojik psikolojiye öncülük eden bir bilgindir.

Picard: (Jean, 1620-1682).  Fransız astronom ve jeodezi alimi, La Hire ile birlikte yerin çevresini ölçtü. Açı ölçümünde ilk defa dürbünü kullandı. Bir arkadaşıyla birlikte  telli mikrometreyi yaptı. İki meridyen yayı arasını ölçmekle  Newton‘un  çekim kanununu doğrulamış oldu.  Ünlü bir gözlemciydi. İlk defa gündüz vakti yıldızları rasat eden astronomdur.

Dante: (Alighleri, 1205-1321). İtalyan şairi. Divina Commedia‘sıyla  (İlahi Komedya) tanınır. Cihanşümül ilim adamları arasında anılır.

Albertus Magnus: (1193-1280). Filozof ve bilgin. Aristo’nun eserlerini Arapça’dan tercüme etmekle tanınır. Bir aziz olduğu söylenir. Aquinolu aziz Tommasso’nun öğretmenidir. Deneyler yaptı, kimyayla ilgilendi.

Regiomontanus: (Jhonn Müller, 1436-1476). Alman astronomu ve matematikçisi Jhonn Müller diye tanınır.  Küresel ve düzlem trigonometriden bahseder.  Her Çeşit Üçgen Üstüne isimli eseri  sonradan gelen bir çok bilgini etkilemiştir. Batıda sinüs ve tanjatla  ilgili ilk  bilgilere  bu eserde rastlanır. Kuyruklu yıldızların birer meteor değil, gök cismi olduğu gösterilir.

 

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 90 defa

Kategori: Genel, Tarih

Yayınlanma Tarihi: 01 Mart 2014

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.