Sohbet Girişi chat

kullanıcı
sifre

Tarihte iz bırakanlar

Tarih

Tarih

Hipark:  Yunan astronomlarındandır.  İznik’te doğdu, rasatlarını ise Rodos’ta yaptı.  Daha önce  Babillilerce de bilinen dairenin 360°’ye  bölünmesini Yunanlılara öğreten o oldu.  Değişik yıllar için  güneş durumlarını gösteren  cetveller yaptı.  800  kadar yıldızın konum ve parlaklık derecelerini  tespit etti.  Bir kısım astronomik keşifleri de vardır.

Argelander: (Friedrich 1799-1875).  Alman astronomlarındandır.  Abo ve Helsingfors  rasathanelerinin idareciliğini yaptı.  1845’te adına bir rasathane yapıldı.  Hazırladığı gök atlası  ve 22 bin yıldızın konumu ve parlaklıklarını anlattığı  yıldız kataloğu ile anılır.

Heron: (I. yy.).  Büyük Heron veya İskenderiyeli Heron diye anılır. Bazı makineler yaptı.  Bir çok da incelemeleri bulunmaktadır.  İlk defa hidrolik orgun  çalışma prensiplerini  o izah etti. Taşıtlarda ölçme aleti olarak kullanılan odometreyi ilk defa tarif eden odur.

Ktesibios (m.ö. III. yy.):  İskenderiye’lidir. Su ortgu adını verdiği, havayı suyla sıkıştırıp çalan bir müzik aleti yaptı. Emme basma tulumbayı  ona dayandıranlar da vardır.

Louis  Pasteur (1822-1895):  Meşhur Fransız kimyacısı ve biyoloğu.  Akşemseddin‘den  400 sene kadar sonra  hastalıkların mikroplardan meydana geldiğini ispat etti.  Mikrobiyolojinin kurucusu olarak bilinir.  1862’de  kendiliğinden türemenin  bir hayal olduğunu ortaya koydu.  Patorizasyonla  korunma  çığırını  ilk açan odur. Şarbon aşısının  keşfi de  ona aittir. 1885’te  Roux’la  birlikte  kuduz aşısını yapmayı başardı.

Robert Koch (1843-1910):  Alman hekim ve mikrobiyoloğu.  Tüberkülozla ilgili çalışmalar yaptı. 1882’de  adıyla anılan  verem basilini buldu. Kolerayı yapan virgilbasili  bulan da odur.  Tüberkülinin  hazırlanışında gösterdiği başarı  için 1905  Nobel  Tıp Armağanına layık görüldü.

Joseph Lister (1827-1912): Hekimlik sahasında önemli buluşlar yapan İngiliz operatörü Pasteur’un  çalışmalarını dikkate alarak  asepsinin  önemini keşfetti  ve  bunu ilmi yönden gerçekleştirmeyi başardı.  Cerrahide aletlerin mikropsuz hale getirilmesinde  değerli kurallar koydu.

Galen (Galenos, 131-201): Yunanlı büyük bir hekimdir. İslam dünyasında Calinos adıyla anılır. 17. yy. ortalarına kadar tıp dünyasına hükmetti.  Anatomi sahasında  önemli buluşlara sahiptir. Üçü hipotetik, biri de hayal  ürünü olan dört sıvının varlığı üzerine kurduğu fizyoloji ve patoloji anlayışının geçerlilik yanı yoktur. Müslüman doktorlarca da bir çok tenkitlere uğramıştır.

Oribasios (325-403): Ünlü Yunanlı doktor. En önemli eseri Tıp Bilgileri Ansiklopedisi ve hazırlanması kolay ilaçlardır.

Dioskurides (Padanius, 40-90): Yunanlı hekim ve botanist. Orduların arkasında seyehatleri ile tanınır.  İlaç Bilgisi eserini 77 yıllarında yazdı. 16. yy’a kadar tesirini sürdüren eserinde  600 çeşit nebati ilacı ele almakta, 1000 kadar basit drogdan bahsetmektedir.

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 12 defa

Kategori: Genel, Tarih

Yayınlanma Tarihi: 27 Şubat 2014

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.