Tarsus’un tarihi-Romalılar devri

           

Makedonya Krallığı tarihten silindikten sonra Roma’da Anadolu’ya ve doğu Akdeniz‘e yayılma çabaları başlamıştır. Akdeniz’de üstünlük artık Romalılar’dadır. Kilikya kıyılarına yaptıkları baskınlar sonucunda bölgeyi kontrol etmeyi başarmışlardır. Bölge artık Roma’nın bir eyaleti, Tarsus‘da eyaletin merkezi haline gelmiştir (M.Ö. 66).  Appclaudius ve ünlü filozof ve hatip Çiçeron Kilikya valisi olarak Tarsus’ta bulunmuşlardır  (M.Ö. 51-50). Çiçeron’un Roma’ya yazdığı bir mektup da  “bu sıralar halk büyük bir sefalet içindedir” sözleriyle alınan vergilerden şikayetçi olmuştur.

Ünlü Roma İmparatoru Sezar, M.Ö. 47 yıllarında Farnakes’e yaptığı askeri harekat sebebiyle Tarsus’ta  bulunmuş ve vilayet meclisini toplayarak yeni idare nizamını kararlaştırmıştır.  Sezar, Tarsuslulara iyi davranmış ve burada çok sevilmiştir.  Bu yüzden M.Ö. 43-42 yıllarında Tarsus’lular Sezar taraftarı oldukları için şiddetli cezalara maruz kalmışlardır. Ancak, Philippi savaşından hemen sonra maruz kaldıkları cezalar fazlası ile karşılanmıştır.

Tarsus ST. POUL Kilisesi

Tarsus ST. POUL Kilisesi

Tarsus, Romalılar zamanında çok önemli bir olaya sahne olmuştur. Putlara kurban kesmeyen ve onlara tapmayan ve zalim bir yönetici tarafından takibe alınan gençlerin hikayesidir. Hristiyanlık  Roma İmparatoru (Diyoklejon) zamanında ortaya çıkmıştır.  İşte bu hükümdar Hristiyanlara zulüm etmiştir. Bu zulüm üzerine Kilikya bölgesinde yaşayan Hristiyanlar isyan etmiştir.  Diyoklejon Tarsus’a gelerek  Hristiyanların çoğunu yok etmiştir. M.S. 274 yılında meydana gelen bu olaylar, Arapların Takyanos dedikleri bu hükümdar tarafından gerçekleştirilmiştir.  Bazı tarihçilere göre ise bu olaylar Roma İmparatoru Decius (Dekiyus) devrinde (249-251) ve de Efes kentinde gerçekleştiği belirtilmektedir.

Dakyanus’un zulmünden kaçıp bir mağaraya sığınan ve burada 309 sene uyuyan inanmış gençlerin anlatıldığı Eshab-ı Kehf olayıdır. Bu mağara şu anda Tarsus’da Dedeler köyü mevkiinde bulunmaktadır. Hristiyanlar ve Müslümanlarca kabul edilen kutsal bir mekandır. Her gün yüzlerce ziyaretçi bu mağaraya giderek ibadet etmektedir.

Roma İmparatoru Augustus zamanında Tarsus çok gelişmiş, zamanın ilim merkezi ve bir üniversite şehri olmuştur. M.S. IV. yüzyıllarının son dönemlerinde Roma İmparatorluğu ikiye ayrılmış, Kilikya ve Tarsus Doğu Roma’nın sınırları içerisinde kalmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.