İki denizi bağlayan geçit.

Boğazlar, genellikle tektonik hareketlerin  ya da bir deniz ilerlemesinin sonucudur. Bir denizi bir okyanusa  ya da  iki denizi birbirine bağlayan  boğazlardan, iki deniz arasındaki sıcaklık  ve yoğunluk farklılıkları ve su kapsamındaki  farklar nedeniyle,  şiddetli akıntılar geçer.  Birleşik kaplar  ilkesi uyarınca bir boğazda,   her an, birbirine  ters yönde akan  iki karşıt akıntı vardır.  Daha hafif olan su,  yüzeyde, daha yoğun  olan suysa, dipte, daha hafif  sulu denize doğru akar (ama  bu   kuramsal donanım  gerçekte, boğazın  fiziksel yapısının, rüzgarların  ve gelgitlerin  etkisiyle bozulur).  Böylece,  suların değiş tokuş  yerleri  olan  boğazlar,  deniz havzalarındaki  suyun  yenilenmesinde başlıca rolü oynarlar.

kaRnaKCoğrafyaGenelboğaz,boğaz suları,coğrafi boğazİki denizi bağlayan geçit.Boğazlar, genellikle tektonik hareketlerin  ya da bir deniz ilerlemesinin sonucudur. Bir denizi bir okyanusa  ya da  iki denizi birbirine bağlayan  boğazlardan, iki deniz arasındaki sıcaklık  ve yoğunluk farklılıkları ve su kapsamındaki  farklar nedeniyle,  şiddetli akıntılar geçer.  Birleşik kaplar  ilkesi uyarınca bir boğazda,   her an, birbirine...Güncel konular, magazin, moda, TV, dizi film, yarışma programları başta olmak üzere her konu da bilgi paylaşım hizmeti veren bir Türkiye sitesidir.