Winston Churchill Kimdir

Winston Churchill Kimdir

Winston-Churchillİngiliz devlet adamı (Blenheim Palace, Oxfordshire. 1874- Londra, 1965).

Blenheim şatosunda doğan Winston Churchill’in baba tarafından soyu, İngiliz aristokrasisisinin en büyükleri arasında yer alan Marlborough düklerine dayanır. babası Randolph churchill (1849-1895), yirmibeş yaşında milletvekili oldu ve muhafazakarlar arasında yer aldı. Demokratik reformları ve barışçı bir dış siyaseti savundu. Maliye bakanı olarak bir program önerdi ama, bu program meslektaşları tarafından reddedilince görevinden istifa ederek günlerini gezi ve seyehat ederek geçirdi:Bir A.B.D’li bir kadınla evlenmişti ve karısıyla birlikte, Victoria İngiltere’sinin aristokrat sosyetesi ile  siyaset dünyasının en ilgi çekici çiftlerinden biri sayılıyordu.

Bu ortam içinde, hizmetçilerin elinde kalan, ilk eğitim oldukça ihmal edilen  Winston Churchil, sonradan Harrow kolejine gönderildi (okulda pek parlak bir öğrenci değildi). kolej’den,  Sandhurst  askeri okuluna geçti. Okulu bitirince, serüvenler yaşamak, kısa sürede ün kazanmak isteğiyle, İspanyolların yerel baş kaldırmalarla uğraştığı Küba’ya gitti, daha sonra, Sudan’da generak Kitchener’in yanında bulundu ve Omdurman savaşına katıldı (1898). Boerler savaşı patlak verince, Güney Afrika’ya geçti; tutsak düştüyse de kaçmayı başardı.  yarı subay yarı gazeteci olarak Londra gazetelerine gönderdiği yazılarla ün kazanarak 1900’de Avam Kamarasına üye seçildi. Muhafazakar parti’den seçilmiş olmasına karşın, Liberallerin önderi Lloyd George’a hayranlığından ötürü, İngiltere için alışılmamış bir davranışta bulunarak, Liberal parti’ye geçti.

BİR DEVLET ADAMI

1906 Yılında Liberal partinin çoğunluğu kazanması Churchill’in parlak siyaset yaşamını başlatmış oldu. 1906-1909 yıllarında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, bakan oldu, içişleri ve ticaret bakanlıklarında  bulunduktan sonra, 1911’de denizcilik bakanlığına atandı, 1915’te İstanbul boğazını ele geçirmek,  Rusya’yla kolayca ilişki kurabilmek için, Çanakkale‘ye saldırılmasını önerdi, bu girişim bir yıllık savaş ve büyük kayıplardan sonra başarısızlığa uğrayınca görev değiştirdi; ama Lloyd George’ın istifa ettiği 1922 yılına kadar başkanlık yaptı.

Liberal partinin yenilgiye uğradığı seçimlerde milletvekili seçilemeyen Churchill, bir kez daha saf değiştirerek muhafazakar parti’ye geçti. 1924 yılı’nda yeniden milletvekili seçilerek maliye bakanlığına getirildi ve 1929’a kadar sıkı bir para politikası uyguladı: Sterlin’in değer kazanması, savaş öncesindeki paritesini kazanması ve altına çevrilebilirliğinin sağlanması uğruna, sanayi gelişmesi ve iktisadi kalkınma feda edildi. Bu siyasetin karşılığı, işsizliğin artması oldu. 1929 bunalımı, Sterlini olumsuz yönde etkiledi ve Sterlin değer kaybına uğradı: Değeri büyük ölçüde düşürülerek, altına dönüştürülebilirliği kaldırıldı. Bu yüzden, şiddetle eleştirilen Churchill, muhafazakar hükumetlerde görev alamayınca, tarih kitapları yazdı,  yolculuklar yaptı ve savaşın kaçınılmaz olduğunu ilk anlayanlardan biri oldu. Münih anlaşmasına şiddetle karşı çıktı.

Bu tutumundan ötürü, savaş ilan edilince  denizcilik bakanlığına getirilen Churchill 1940’ta başbakanlığa atandı. İngiliz halkına ” kan, ter ve göz yaşından başka bir şey vaat etmediğini” söyleyerek, savaşın başındaki başarısızlıklar süresince, halka güven vermesini bildi. Roosevelt’in S.S.C.B’ne karşı daha sert bir tutum benimsememesini  sağlamak istediyse de , Yalta  Konferansı’nda , Avrupa’nın S.S.C.B ile A.B.D. arasında paylaşılmasının önüne geçemedi. 1945’teki genel seçimlerde başarılı olamayınca, Attlee başkanlığındaki işçi partisi  hükumetine karşı muhalefete geçti (ünlü Zürih konuşmasında kara Avrupa’sına, birleşmesi gerektiğini bu dönemde söyledi). İngiltere’nin özel sorumluluklarla bir kenara çekilmesi ve gerektiğini düşündüğü için Cammonwealth’ın ve A.B.D’yle yararlı ilişkiler kurmanın önemi üzerinde durdu. iktidara geldikten sonra, 1951-1955 arasında bu planı gerçekleştirmek için çalıştı; daha sonra siyasetten çekildi.

Winston Churchill bir siyaset ve devlet adamı olduğu kadar, yazıları, söylevleri ve anılarıyla  İngiliz dilinin ustalarından biridir (1953 Nobel edebiyat ödülünü kazanmıştır). başlıca yapıtları arasında Life Of  Lord Randolph Churchill (Lord Randolph Churchill’in yaşamı; 1906); The World Chrisis (Dünya’nın geçirdiği buhran 4 cilt, 1923-1929); Marlborough (4 cilt, 1933-1938), The Second Worl War (ikinci Dünya savaşı 6 cilt, 1948-1954) sayılabilir.

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 62 defa

Kategori: Biyografiler, Genel

Yayınlanma Tarihi: 25 Ekim 2013

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.