Kur’ân’da atom

           

atomAtomun varlığı çok eski tarihlerden beri bilinmektedir. Bu konuda ilk fikirlerin Yunanlı bilgin  Demokritos’a (m.ö.460-357) kadar dayandığı bilinir. O, cisimlerin çok küçük parçalardan meydana geldiğini söylüyordu.

İslam bilginleri ise  bu görüşü  kabul etmiş, Yunanca “bölünemez” manasına gelen bu kelimeyi “cüz-ü lâyetecezzâ”  adıyla anmışlardır.

Acaba Kur’an’da atom ve atomun parçalanabileceği de yer alıyor mu?

Elbette, Kur’an’da  atomun karşılığı olarak “zerre”  kewlimesi kullanılmıştır. İlgili ayetlerden bir kısmı şöyledir; “Kim zerre ağırlığında bir hayır işlerse  onun mükafatını görür. Kim de zerre  ağırlığında  bir şer işlerse  onun cezasını görür” (Zilzal suresi 7,8).

“Onlar  gökte ve yerde  zerre kadar dahi bir şeye sahip değildirler” (Sebe Suresi, 22).

“Ne yerde ve ne de gökte  zerre kadar, hatta  ondan daha küçük  ve ya daha büyük  hiç bir şey Rabbinizden gizli kalmaz. Hepsi ap açık bir Kitapta yazılıdır.” (Yunus Suresi, 61).

Ayetlerde geçen  zerre atom olduğuna göre, daha küçüğü ne olabilir? Bu açıkça atomun parçalanabileceğini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.