Kur’an ve yerçekimi

Kur’an ve yerçekimi

 

Çekim Kanunu

Çekim Kanunu

Çekim kanunu denilince, yer ve gökleri dengede tutan,  görünmez bir kuvvet hatırımıza gelir.  Ve hemen Newton‘la, onun meşhur elma hikayesini hatırlarız.  Çekim gücü kainatın yaratıldığından beri vardı. Ancak belli bir zamandan sonra  onun sırrı çözülebilmiş, farkına varılabilmiştir. Bu keşfeden ilk kişinin de Newton olduğunu okuyoruz.  Gerçekten çekim gücünü keşfeden alim Newton’muydu? Ondan önce de bahsedenler varmıydı?

Razi’den (864-925), Beyruni’ye, İbni Sina‘dan (980-1037) Hazini’ye (11. ve 12. yy) kadar bir çok İslam bilgini yer çekimi üzerinde durdular. Bir kısım meseleleri  çekim gücüne dayanarak izah ettiler. Bu hakikat  ilim dünyasında  bilinmediği için, bir çok meselede  olduğu gibi  bu konuda da  öncülük şerefi batılılara  verilmiştir.

Kur’anı Kerim    sadece dünyamızda değil, bütün kainatta hükmünü icra eden   çekim kanunundan da bahsetmektedir. Konuyla ilgili ayetlerden bir kısmı şöyledir;

“Göğü yeryüzüne  düşmekten koruyan O’dur.” (Hacc Süresi 65).

” O gökleri,  görünmeyen direklerle yarattı.” (Lokman süresi 10).

“Allah, gökleri,   göremeyeceğiniz direklerle yükseltendir.” Ra’d süresi 2).

Ayetlerde görüldüğü gibi Kur’an   çekim gücünü ” görünmeyen direkler”  tabiriyle anlatmıştır. Bu güç vardır, ama görünmemektedir.  Fakat hissedilip ispat edilebilmektedir.

“Göğü yükseltti ve  ölçüyü koydu” (Rahman Süresi 7).

Son asrın büyük müfessirlerinden Muhammed Hamdi Yazır, bu ayeti tefsir ederken, bütün kainat  arasında mevcut olan  dengeye ve  ölçüye dikkat çekmekte, bunun da  çekim gücüyle  kendini gösterdiği  belirtilmektedir. Ayrıca  bu çekimin sadece  eskilerin düşündüğü gibi  dünyamız için değil, bütün  kainat için de geçerli olduğunu bildirmektedir.

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 53 defa

Kategori: Genel, İslam

Yayınlanma Tarihi: 24 Şubat 2014

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.