Kösem Sultan’ın gerçek hayat hikayesi

           

Kösem Sultan (1595-1651)

1.Ahmet (1603-1617) in eşi 5.Murat (1623-1640) ve Sultan İbrahim’in (1640-1648) annesidir. Osmanlı tarihinin ünlü kadınlarındandır.  Olağan üstü ihtirası yüzünden çok olumsuz bir rol oynamıştır. 1. Ahmet öldüğü zaman Kösem Mahpeyker Haseki, 3 şehzade annesi olarak 22 yaşlarında dul kaldı. Pek zeki ve  iktidara düşkündü. Tahta üvey oğlu 2. Osman’ın çıkması gerekirken, kayınbiraderi Sultan Mustafa’nın çıkmasında büyük bir rol oynadı. Ancak Sultan Mustafa’nın şuuru bozuk olduğu için, 3 ay sonra tahta  gerçek varis olan 2. Osman çıkarıldı. Kösem Sultan 4 yıl süreyle karanlık bir rol oynadı.  1623’te büyük oğlu, 4. Murat adıyla tahta geçti; Kösem Sultan ‘valide Sultan’ oldu.  O sırada padişah henüz 11 yaşındaydı; annesi naibe-i saltanat mevkiini de elinde tutuyordu. Bir kaç yıl sonra 4. Murat, babası ve ağabeyi  gibi genç yaşta devlet işlerini kavramakta büyük yetenek gösterdi. Annesini  devlet işlerine karıştırmadı; onun ihtirasını anlayınca da,  Topkapı Sarayından çıkarttı. Başka bir sarayda, oradan çıkmamak şartıyla bir nevi hapis etti.

Oğlunu Öldürten Kösem Sultan

1640’ta  4. Murat genç yaşta öldü ve yerine Kösem’in 3.oğlu Sultan İbrahim geçti. Sultan İbrahim’de annesini devlet işlerinden uzak tuttu ve hatta bir ara Kıbrıs adasına sürgün etmeye bile kalkıştı. Bunun üzerine henüz 45 yaşında olan Kösem Sultan, oğlunu tahtan indirmek için hazırlanan  organizeye girdi ve burada en büyük rolü üstlendi.  Oğlunun öldürülmesini de uygun görüp büsbütün rahat bir nefes almak istedi. Tahta henüz 7 yaşında olan torunu 4. Mehmet’i geçirdi.  Kösem ‘büyük Valide’ adıyla yeniden saltanat naibesi olmuş oldu. Fakat devlet çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, çok genç yaşına rağmen  çok olumlu bir çehre gösteren gelini Hatice Turhan Valide Sultan ile karşı karşıya geldi. Kösem, yeniçeri ağalarının uğursuz zorbalığına dayanıyordu devlet büyükleri de Kösem’i destekliyorlardı.

Kösem Sultan Nasıl öldürüldü

Kösem, genç gelinini ortadan kaldırmaktan başka çare görmedi. Bunun için de  önce torununu ortadan kaldırmak istedi. 4. Mehmet’i öldürtecek, yerine bir yaş küçük kardeşi Şehzade Süleyman’ı tahta çıkaracaktı.  Şehzade Süleyman’ın annesi kendi halinde bir kadındı, Kösem’e kafa tutmak gibi bir ihtimali söz konusu değildi. Suikast, Turhan Sultan tarafından öğrenildi, suikastın yapılacağı gece, Kösem Sultan 56 yaşında boğularak öldürüldü (3 Ağustos 1651).  Sultan Ahmet Camiinde eşi 1. Ahmet’in türbesine gömülen bu dikkate değer kadın, para sayesinde istediği şahsı elde edebiliyordu. Konuşma ve ikna kabiliyeti çok yüksekti. Duygularını saklamasını iyi biliyordu. Muazzam bir serveti vardı ve ölünce bu servet hazineye alındı. Halk ve halkın fikirlerini, genel düşünceyi elinde tutmaya büyük dikkat gösterir, fakirlere çok para dağıtır, her türlü hayır işlerine koşardı. Başta Üsküdar’da ki muhteşem Valide Sultan Camii ya da  Çinili Camii olmak üzere sayılamayacak kadar da hayır eserleri bırakmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.