Gizli İstihbarat Nasıl Çalışır

           

Bir yabancı ülke üzerinde askeri ve siyasi bilgi toplamak, her ülkede «gizli istihbarat» örgütünün görevidir. Bu örgüt, düşman bir ülke üzerinde bilgi topladığı gibi, dost ve bağlaşık bir ülke üzerinde de araştırma yapabilir. Yabancı bir devletin bu örgütüne karşılık, her ülke de bir de «mukabil istihbarat» örgütü vardır. Bu örgüt, ülkeden dışarıya haber sızmasını önlemeye çalışır. Bir çok ülkeler de, bu iki örgüt birbirine bağlıdır. Bir yandan başka ülkelerden haber toplanırken, öte yandan da, ülkenin kendi iç bünyesiyle ilgili haberlerin gizli tutulması için çalışılır. Denebilir ki bir gizli istihbarat örgütünün toplayacağı haberlerin sınırı yoktur. Örgüt, siyasi, toplumsal, coğrafi, kültürel kısacası, her alanda haber araştırıp toplayabilir.

Eski çağlarda istihbarat

Dünya milletleri devletlere ayrıldığından beri, devlet başkanları komşu ve düşman ülkeler üzerinde, çeşitli bilgiler edinmek istemişlerdir. Bunu gerçekleştirebilmek için de bir takım çarelere başvurmuşlardır. Ortaçağ’da, dış işlerinin yönetimiyle, gizli istihbarat hesabına yapılan çalışmalar, adamakıllı birbirine karışmış durumdaydı. İngiltere ise, bu işe, başka ülkelerden daha çok önem vermekte idi. İngiltere’deki «İntelligence service» in kurucusu ünlü yazar Daniel Defoe’dir. Napolyon savaşlarına kadar Avrupa’daki gizli istihbarat çalışma alanları son derece dardı. O çağlarda at ve deve dışında hiç bir taşıt olmadığı için, bir ülkeden bir ülkeye haber getirip götürmek aylarca sürüyordu. Çoğu kez de haber yerine ulaşıncaya kadar önemini kaybetmiş oluyordu. 19. yüz yılın ikinci yarısında yolculuk olanakları artınca gizli istihbarat örgütlerinin çalışmaları da hayli kolaylaştı. , faaliyet alanları iyice genişledi. birinci Dünya savaşında bağımsız kalmış ülkelerde çalışan bir alay «ajan» türedi bunların içinde en ünlüsü, Alman ajanı Franz von Rintelen’dir. Bu ajan 1915 yılında Amerika’ya gönderilmişti. görevi Amerika’nın bağlaşık (müttefik) devletlere yapacağı yardımı baltalamak dı. O  tarihlerde Amerika’daki haber alma merkezleri son derece zayız ve güçsüzdü. Avrupa’da olduğu gibi köklü bir casusluk şebekesi yoktu. İşte Rintelen, bu sayede uzun süre rahat rahat çalıştı. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri savaşa katılınca durum değişti Rintelen’in çalışmasına sürdürmesine de olanak kalmadı.

Son Savaşlarda

Birinci ve ikinci Dünya savaşlarında milletlerin gizli istihbaratı oldukça genişledi. bu servisler artık, yalnızca askeri, siyasi değil, akla gelen her alanda faaliyet gösteriyorlardı. İkinci dünya savaşında istihbarat örgütleri birbirleri ile kıyasıya bir rekabete girdiler. Bu yüzden, savaş planları da şifreli yapılıyor, belirli bir takım yerleri de tatbikat sırasında değiştiriliyordu. Böylece bu savaş planlarını ele geçiren  düşman ülkeler de yanıltılmış oluyordu. 1945 yılından, sonra ikinci dünya savaşından sonra, gizli istihbarat örgütlerini ilgilendirecek bir takım sorunlar belirdi. Bunun üzerine, bütün dünyadaki gizli servis örgütleri, faaliyet alanlarını büsbütün geniş tutarak, çalışmalarına hız verdiler. Dünyanın bütün ülkelerinde, gizli istihbarat örgütlerinin çalışma şekilleri bir biri ile aynıdır. Belirli haber toplama yerleri vardır ve bu bilgiler buralardan alınıp merkeze ulaştırılır Ancak, gizli istihbarat örgütlerinin faaliyetlerini sınırlandıran bir takım kanunlar da vardır. Ajanlar bu kanunlara uymazsa çok ağır cezalara çarptırılırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.