CASUSLUK

           

Devletler arası gizli faaliyet:

Casusluk bir devletin sırlarını, bir başka devlet hesabına  gizlice öğrenmeye çalışmaktır. Bu işi yapan kimseye de  «casus» denir. 1907 Lahey konferansında casus şöyle tanımlanmıştır: «Savaşçı bir devletin eylem alanında düşmana bildirmek amacıyla bilgi toplayan ve bunu  gizli usuller ile ulaştıran, ya da ulaştırmaya çalışan kişi» Bu tanımlama daha çok, savaş zamanında yapılan askeri casusluk tanımına uymaktadır. Barıs sırasında yapılan askeri, siyasal, siyasi, iktisadi, bilimsel ve ticari casusluklar ise bu tanımlamaya girmez. Türk ceza kanunu’nda (madde 133), casus, daha kapsamlı olarak şöyle tanımlanmıştır: «Devletin güvenliği, ya da yurtiçi, ya da uluslararası siyasi çıkarları gereğinden olarak, gizli kalması gereken bilgileri, siyasal, yada askeri casusluk amacıyla kullanılan kelime.» Casus, kendi milletine, ya da milletinin çıkarlarına karşı çalışır ise, bu eyleme «vatan hainliği» adı verilir.

Kaynak: hayat Ansiklopedisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.