Farabi’nin eserleri

Farabi’nin yetmiş kadar eseri bulunmaktadır.  Bunların bir çoğo Latince ve İbranice’ye tercüme edilmiştir.  Müzikle ilgili Kitabü’l Müsaki’l-Ekâbir‘in  (Büyük Müzik Kitabı)  sadece bir nüshası bulunmakta, o da Madrid kütüphanesinde, 602 numarada bulunmaktadır. Bu eser 1930’da, Paris’te  aynı adla yayınlandı.  1935’te  de Erlangen  tarafından Fransızcaya  tercüme edildi.  Bundan başka Farabi’nin  musikiyle ilgili çeşitli eserlerinin metinleri Madrid, Londra, Paris ve Oxford yazmalarından  alınarak 1934’te  Glagow’da H. G.  Farmer tarafından özel tercümeleriyle  birlikte yayınlandı.  El Medhalü Fi’l Musıki (Musıkiye Giriş) adlı eseri  İstanbul’da Kılıç Paşa Kütüphanesinde, 674  numarada kayıtlıdır.  Farabi’nin diğer ilmi ve felsefi eserlerinin  bir çoğuda  Ayasofya   Kütüphanesinde  bulunmaktadır.

Farabi‘nin  İhsâü’l-Ulüm adlı ilimlerin  tasnif, tarih  ve konularından  bahseden eseri  ise  Arapça  olarak yazılan  ilk ansiklopedilerdendir.  Bu eserin Madrid Escorial  Kütüphanesinde  ve İstanbul  Ragıp Paşa Kütüphanesi, 1604’te  kayıtlı  iki yazma nüshası bulunmaktadır.  Eser, Ahmet Ateş  tarafından  dilimize tercüme edilmiştir.  İhsaü’l Ulüm ilimlerin  sınıflandırılması  konusunda  Ortaçağ  fikir ve felsefesi  üzerinde büyük tesir  uyandırmıştır.  Bu eser  tasnif  vetiresini,  bilginin toplanmasını  ve fikirlerin  birleştirilerek  terkip edildiğini  gösteren ilk eserdir.  Dominicus,  Gundisalvanus adlı eserinde Farabi’nin bu kitabından  oldukça istifade etmiştir.  İhsâu’l-Ulüm Latince  başta olmak üzere bir çok dillere  çevrilmiş ve bir çok defalar basılmıştır.

El-Medinetü’l-Fadıla (Faziletli Şehir), Tahsilü’s-Saade  (Mutluluğun Elde Edilmesi) ve  Mantık Külliyatı da meşhur eserleri arasında yer alır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.