Eflak seferi

eflak  Rumeli beylerbeyi  Sinan’ın Yanya’yı  fethettiği sırada  çıkan Arnavut  beylerbeyi ayaklanması, II Murat tarafından bastırıldı (1433).  Bu beylerin Macaristan   ile ilişki kurması üstüne  Macar Kralı  Sigismond, II.Murat’a elçi gönderip,  Bosna, Sırbistan, Eflak ve Bulgaristan  üstünde  hak ileri sürdü.  Bosna kralı  ve Sırp despotu,  Sigismund’u  destekliyordu.  Macarlar,  ölen Eflak beyi  yerine I.Vlad Drakul’u  Eflak beyi yaptılar.   Bu arada Karamanoğlu  II. İbrahim,  Osmanlı topraklarına saldırınca,  II. Murat  Anadolu’ya geçerek  Akşehir, Konya, Beyşehir  ve Hamideli’ni  aldı:   İbrahim bey barış isteyerek  Osmanlılara bağlandı.  II. Murat daha sonra  Rumeli’ye geçti. Sırp despotluğunu ortadan kaldırarak  Eflak beyi I.Vilad Drakul’u  Osmanlı devletine bağladı (1437).

II. Murat, 1438’de  yeniden Macaristan  üstüne  sefer açarak  Eflak’ı aldı.  1440’ta  Belgrad’ı kuşattı. 6 aylık kuşatmadan sonuç alamayınca, Macarlar  Hunyadi Yanoş komutasında  saldırıya geçerek  Osmanlıları  Bosna’dan çıkardılar. 1442’de  Şahabettin paşanın  ordusu da Eflak’ta başarı sağlayamadı.  Karamanoğlu İbrahim beyin  Akşehir ve Beyşehir üstüne yürümesi (1443),  II. Murat’ın  Karaman iline gelerek Konya ve Larende’yi yağmalamasına yol açtı. II. Murat, İbrahim bey ile anlaştıktan sonra  Edirne‘ye döndü;  onun bu yokluğu sırasında da Hunyadi Yanoş,  Sırp despotu  ve yeni Macar kralı Ladislas’ın  desteğiyle  Tuna’yı geçerek, Rumeli’deki  Osmanlı kuvvetlerini yendi ve Sofya ile Niş’i  ele geçirdi.  Bu başarı, başta Papa IV. Eugenius  olmak üzere  bütün Hırıstiyan dünyasında  yeni bir haçlı seferi umudunu yarattı.

Segedin Antlaşması

Arnavutluk ayaklanması  ve Karamanoğullarının  Akşehir ve Beyşehir’i ele geçirmeleri üstüne,  II.Murat,  Macarlarla Segedin Antlaşmasını  imzalamak zorunda kaldı (1444).  Buna göre,   Sırp despotluğu  yeniden kuruluyor,  Tuna sınır oluyor,  Bulgaristan Osmanlılara bağlı kalıyordu.  II.Murat, Karamanoğlu  beyliği  ile  Beyşehir,  Akşehir  ve Seydişehir’i  Karamanoğullarına  bırakan  antlaşmayı imzaladı.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.