BİYOFİZİK

           

Biyofizik Nedir, Fiziksel yöntemler aracılığıyla biyolojik sistemlerin özelliklerinin gözlemlenmesine dayanan bilim dalı.

Biyo fiziğin amacı  biyolojik sistemlerin  işleyiş biçimlerini, bu sistemleri oluşturan atom ve moleküllerinin fiziksel özelliklerine dyanarak açıklamaktır. Fizik, biyolojiye üç biçimde katkıda bulunur: Atom ve moleküllerini açıkça belirterek; sistmlerin işleyiş biçimini derinlemesine araştırarak; fiziksel etkenleri biyolojik etkilerini inceleyerek.

ATOMLARIN VE MOLEKÜLLERİN FİZİKSEL- KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

Biyofizik, biyoloji molekülleri, atom, molekül ve elektron yapılarını inceler. Boyutlarına, biçimlerine, elektrik yüklerine, özellikle de molekül ve atomların karmaşık yapıları oluşturma sırasında gösterdikleri davranışlara açıklık getirir. Gerçekten, bir biyolojik molekülün çeşitli bileşenlerinin uzamdaki  yayılımı (stereo kimyasal yayılım), söz konusu bileşenlerin özelliklerinde önemli rol oynar. protein kadar karmaşık bir molekül, özgün geometrik biçimlere göre uzamda kendi üstüne katlanmış uzun bir aminoasit  şeridine benzetilebilir; bu özgün geometrik biçimler, çeşitli bileşenlerin ( atomlar, atom kümeleri) kendi aralarında zincirlenme sıralarına göre değişik bağlar oluşturmasına olanak sağlar. protein moleküllerinin uzamdaki yayılımı önemlidir ve protein bireşimi sırasında, bir tek aminoasidin ise karışmasının bu bireşimin uzamdaki  biçimlenmesini nasıl etkilediğini anlamamıza yardımcı olur. Hücre moleküllerinin alıcılarının kesin bir biçime bağlı olma zorunluluklarından ötürü,  en küçük bir değişiklik bile reddedilir. Bu sistem, duyarlılığı artırır ve hücrenin her hangi bir bileşiğin  tanınmasında yapacağı yanlışlıkları azaltır. Sözü edilen buluşlar; fiziksel bilimlerdeki X ışınlarıyla billur incelemesi, elektron mikroskobu, kütle tayf ölçümü (kütle Spektrografisi) gibi önemli teknoloji gelişmeleri sayesinde gerçekleştirilebilmiştir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.