Biyocoğrafya

Canlı varlıkların doğadaki dağılımını inceleyen bilim dalı.

Yararlılığı tartışma götürmeyen biyocoğrafya, bir çok iktisadi ve toplumsal  gerçeğe yanıt verir;  Gerçekten dünya nüfusunun sürekli artması, artan nüfusa gerekli besin maddelerinin sağlanmasının günden güne güçleşmesi ve sağlıklı bir yaşam zorunluluğu, biyo coğrafyanın önemini dahada artırmaktadır. Toprakların akılcı bir biçimde işlenmesi, tarım ürünlerinin düzenlenmesi ve üretiminin artırılması, bazen aşırıya kaçan kentleşmenin ve sanayileşmenin doğurduğu sağlık sorunları, biyocoğrafyanın ve bu dalla yakın ilişkisi olan çevre biliminin  doğmasına  yol açmıştır.

Doğa bilimciler (Bitki bilimciler, Hayvan bilimciler, Yer bilimciler,) gibi, biyocoğrafyacıların ve çevre bilimcilerinin de, doğanın korunması, ve doğadaki dengelerin sürdürülmesi, hayvan topluluğunun ve bitki örtüsünün korunması, tarım kaynaklarının nicelik ve nitelik bakımından iyileştirilmesi konularında öğrenebilecekleri pek çok şey vardır. Buna koşul olarak tarımcıların, İktisatçıların ve toplum bilimcilerin görevi de söz konusu bilimlerdeki gelişmeleri, uygulamaya koymaktadır.

 

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.