Ahmet Fevzi Paşa

Türk denizcisi [Girit ?-Kahire 1843]. Girit Rumlarından olan Ahmet Fevzi, Çengelköy’de [İstanbul] kayıkçılık yapıp, Bostancıbaşı Osman Paşa’nın ve Serasker Koca Hüsrev Paşa’nın desteğiyle miralaylığa kadar yükseldi. Hassa Feriki [1830], mabeyn müşiri [1832] olup, Rusya’ya elçi gönderildi [1833]; dönüşünde, önce kaptanıderya vekilliğine, sonra kaptanıderyalığa getirilip [1836], tersaneyi düzene koydu; Bahriye Nezareti’ni kurdu; Akdeniz adalarını ve Trablusgarp’ı denetlemek için sefer düzenledi. 24 parçalık bir donanmayla Kavalalı Mehmet Ali Paşa’ya karşı sefere çıktıysa [1838 sonu] da, Mahmut II’nin öldüğünü ve Abdülmecit‘in tahta çıktığını haber alınca, durumu kendisi için tehlikeli bularak Mısır’a gitti ve donanmayı  Mehmet Ali Paşa’ya teslim etti [Firari ve Hain lakapları bundan kaynaklanır]. Londra Antlaşması’yla [1841] donanma Osmanlılara geri verildiyse de, suçu bağışlanmadı.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.