Baraj nedir

Atatürk barajı Baraj, akarsu yatağına  enine yerleştirilmiş her türlü yapay engel. Sulama amacıyla kurulan ilk barajlardan sonra,  suyla çalışan makinelerle  ya da değirmenlerle ırmak sularının enerjisinden yararlanılmaya başlanmış, akarsu ulaşımının…
Daha Fazla »

Cıva nedir

Cıva Deneyi Cıva, atom numarası 80,  atom ağırlığı ve simgesi Hg olan element. Elementleri sınıflandırma çizelgesinin  II b   sütununda yer alan cıva,  doğada az bulunur. Başlıca minerali  HgS  formülüyle…
Daha Fazla »

Bunama nedir

Bunama Belirtileri Bunama, düşünce ve yargı bozukluklarıyla birlikte, ruhsal etkinliklerin  ilerleyen biçimde güçsüzleşmesidir. Bunamanın, zihinsel yeteneklerin  yalın sapmalarından,  toptan yitimine kadar, çeşitli dereceleri gözlenebilir.  Beyinde yaygın bir organik bozukluğa  bağlı…
Daha Fazla »

İlhan Baran

Bestekar İlhan Baran Artvin doğumlu Türk bestecisi (Artvin, 1934). babasının askeri yargıç olması nedeniyle ilk öğrenimini değişik yerlerde gören, 16 yaşında Ankara devlet Konservatuvarı  Kompozisyon bölümü'ne başvurdu; ama yaylı çalgılar…
Daha Fazla »