Nisan 2014

Balık Su Canlısı

Balık, Suda yaşayan solungaçlarla solunum yapan ve yüzgeçleri bulunan omurgalı hayvanların genel adı. Balıkların yüzgeçleri iki çeşittir. yanlarda çift olarak dizilmiş yüzgeçler, karada yaşayan omurgalıların… Daha fazlasını oku »Balık Su Canlısı

Baraj nedir

Baraj, akarsu yatağına  enine yerleştirilmiş her türlü yapay engel. Sulama amacıyla kurulan ilk barajlardan sonra,  suyla çalışan makinelerle  ya da değirmenlerle ırmak sularının enerjisinden yararlanılmaya… Daha fazlasını oku »Baraj nedir

Bunama nedir

Bunama, düşünce ve yargı bozukluklarıyla birlikte, ruhsal etkinliklerin  ilerleyen biçimde güçsüzleşmesidir. Bunamanın, zihinsel yeteneklerin  yalın sapmalarından,  toptan yitimine kadar, çeşitli dereceleri gözlenebilir.  Beyinde yaygın bir… Daha fazlasını oku »Bunama nedir

İlhan Baran

Türk bestecisi (Artvin, 1934). babasının askeri yargıç olması nedeniyle ilk öğrenimini değişik yerlerde gören, 16 yaşında Ankara devlet Konservatuvarı  Kompozisyon bölümü’ne başvurdu; ama yaylı çalgılar… Daha fazlasını oku »İlhan Baran