Balık Su Canlısı

Balık Su Canlısı

Köpekbalığı

Köpekbalığı

Balık, Suda yaşayan solungaçlarla solunum yapan ve yüzgeçleri bulunan omurgalı hayvanların genel adı. Balıkların yüzgeçleri iki çeşittir. yanlarda çift olarak dizilmiş yüzgeçler, karada yaşayan omurgalıların ön ve arka üyelerine denk gelir. Solungaç kapaklarının arkasında gövdeye bağlanmış olan birinci çift, ön üyeleri karşılar ve göğüs yüzgeçleri diye adlandırılırlar; karın çevresi kemiklerine bağlanan ikinci çiftse arka üyeleri karşılar, karın yüzgeçleri diye adlandırılır. Tek ve dikey doğrultuda olan ikinci çeşit yüzgeçlerse sırtta, kuyruğun altında ve ucunda yer alırlar. bazı türlerinde yüzgeç bulunmaz; bazılarında ise yüzgeçlerin sadece bir çeşidi vardır. Bir çoğunda ise üç, dört, altı, sekiz, hatta on iki yüzgeç bulunur. Sırt ve anüs  yüzgeçleri, en çok biçim değişikliği gözlenen yüzgeçlerdir. Sözgelimi sırt yüzgeci genellikle tektir ve bazen başın hemen arkasından kuyruk yüzgecine kadar uzanır. Kuyruk yüzgeciyse, bazı balıklarda tam bir üçgeni anımsatacak biçimde, bazılarında yuvarlak, bazılarında elips biçiminde uzamıştır; çoğunlukla da çatallanmış ve eşit lopludur (bazı balıklarda yüzgeci oluşturan loplar eşit değildir).

Balıkların Biçimi:

Balıkların genel biçimi, yaşama biçimlerine uygundur. Az çok mekik biçiminde olan bedenlerinde, baş, gövdeyle, aralarında öbür omurgalıların boynuna benzer hiç bir daralma olmaksızın birleşir. Levreğin, uskumrunun, sazan balığının biçimi, balıkların çoğunun biçimi konusunda bilgi verirse de, beden biçiminde hem genel olarak, hem de ayrıntılar açısından bir çok değişiklik gözlemlenir. Beden bazen yılanbaşlılarında olduğu gibi, aşağı yukarı silindir biçiminde ya da elektrikli yılanbalıklarındaki gibi çok yüzlüdür ya da kirpi balıklarınınki gibi küremsi bir şişme gösterir. Yassı balıklar (dilbalığı pisibalığı) yanlardan yassılaşmış balıklardır; vatozlarsa sırt-karın yönünde yassılaşmışlardır.

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 44 defa

Kategori: Hayvanlar Alemi

Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2014

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.