Genel

Tarihte iz bırakanlar

Tarih Hipark:  Yunan astronomlarındandır.  İznik'te doğdu, rasatlarını ise Rodos'ta yaptı.  Daha önce  Babillilerce de bilinen dairenin 360°'ye  bölünmesini Yunanlılara öğreten o oldu.  Değişik yıllar için  güneş durumlarını gösteren  cetveller yaptı.…
Daha Fazla »
Coğrafya

ŞEHR-İ İSTANBUL

Adına şiirler şarkılar yazılmış şehir İstanbul. Nice aşklara, nice efsanelere zemin olmuş İstanbul. Kimine göre taşı toprağı altın, her köşesi ayrı güzel, her köşesi ayrı sürprize gebe İstanbul. İstanbul'dan, tarihi…
Daha Fazla »

Artukoğulları

1071'de, Alparslan'ın Anadolu'yu  fethettiği yıllarda, kumandanlardan birisi de Artuk Bey'di. Artuk Bey, Artuklu sülalesinin reisi olan Eksük adında bir Türkmen beyinin oğludur. Yeşilırmak vadisini fethetmiştir.  Artuklular, Oğuzların Kayı kolundandır. Bunun…
Daha Fazla »