Tarsus tarihinde Büyük İskender

           
Tarsus'taki tarihi (Donuktaş) Jipüter tapınağı

Tarsus’taki tarihi (Donuktaş) Jipüter tapınağı

Çok genç yaşta Makedonya‘nın XXIV. Kralı olarak tarihe geçen Büyük İskender, ilk iş olarak Asya seferine çıkmıştır. M.Ö. 333 yıllarında Asya’yı geçti, Pers Kralı III. Darius ile karşılaşmak için orta Anadolu üstünden Toroslara gelmiş ve Gülek boğazından geçmiştir. Daha sonra, burada Tarsus‘a doğru ilerlerken kendisine Pers Satrap’ı (Valisi) Arsamis’in şehri tahliye etme isteği haberi ulaşmıştır. Ancak, daha önce kendisine ulaşmış olan, Arsamis’in Tarsus’u yağma ve tahrip edeceği haberini değerlendirerek, en iyi süvarileri ve kıtaları ile Tarsus’a doğru hareket etti. Arsamis aniden yaklaşan düşmanı görünce hiç bir şey yapamadan şehri terk etti. Tarsus savaş edilmeden teslim alınmış oldu.

Bu arada İran ordusu İssos (Dörtyol) da toplanmış ve bu haber Büyük İskender‘e ulaşmıştı.  Çok hızla buraya gelerek, III. Darius ile İssos savaşını burada gerçekleştirdi. Darius bu savaşta yenilerek kaçtı ve Tarsus Satrap’ı bu savaşta öldürüldü. Daha sonra Tarsus Valisi Büyük İskender’in muhafızlarından Balakırros oldu. Bu savaş neticesinde Tarsus, Makedonyalıların Kilikyadaki bir merkezi oldu. Büyük İskender, Hindistan’dan galip olarak dönerken Babil’de vefat etmesi üzerine kumandanları, İskender’in ülkesini paylaşmışlardır. Bu paylaşımda Tarsus, Büyük İskender’in komutanlarından Selefkos’a düşmüş ve bu bölgede de Selefkiler devri başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.