cenap şahabettin

Cenap Şahabettin, Türk ozanı

Cenap Şahabettin

Cenap Şahabettin

Türk ozanı (Manastır, 1870-İstanbul 1934).

Askeri tıbbiyeyi, 1889 yılında bitirdikten sonra, uzmanlık eğitimi için Paris’te dört yıl (1890-1894) kalan Cenap Şahabettin yurda dönüşünde bir süre Haydarpaşa askeri hastanesinde, sonra karantina idaresine geçerek mersin ve Rodos karantina doktoru olarak çalıştı. 1896’da sıhhıye müfettişliği göreviyle, Cidde’ye gitti ve sırasıyla Suriye Vilayeti müfettişliğine meclis’i kebir-i sıhhiye üyeliğine, Daire-i Umur-i sıhhiye genel müfettişliğine atandı 1914 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldıktan sonra, Darul fünun’da Fransızca ve batı edebiyatı dersleri verdi (1914-1922). 1918’de Tasfir’i Efkar gazetesi adına Avrupa’ya gitti. Milli mücadele yıllarında kuvvai milliye’ye karşı bir tutum içine girince Darülfünun’dan ayrılmak zorunda kaldı (1922) ve o tarihten sonra eski edebiyatla ilgilendi.Daha fazlasını oku »Cenap Şahabettin, Türk ozanı