Meteoritler Göktaşları

           
Meteor yağmuru

Meteor yağmuru

Akanyıldız dediğimiz meteorların çoğu mercimek tanesinden daha küçüktür. Fakat, çok büyükleri de vardır. Büyük meteorlar yanması bitmeden yeryüzüne ulaşabilir ve taş olarak yere düşer. Bu taşlara meteorit diyoruz. Başka bir deyişle, meteoritler göktaşlarıdır. Meteorlar ise bunların atmosfere girince yanıp kaybolan küçükleridir. Dünya Güneş’in etrafında dönüşü sırasında, her gün, milyonlarca metreküp meteor ve meteorit’i süpürüp götürmekte, bir kısmını da çekip almaktadır. atmosfere giren meteoritler sürtünüyor, yanıyor, hızını kaybediyor. Atmosferin yoğun tabakasına girince ısı etkisi ile parçalanıyor. Bu sırada parçaların hızı saniyede ancak 500 metredir. Bu hızla Dünyaya düşüp dağılıyorlar. Akanyıldızlar gibi göktaşları da belli aralıklarla yoğun şekilde yağarlar. Bu belli aralıklardaki taş yağmurlarından başka her zaman, her yerde gökten taş düşebilir. Bunların bazıları çok büyüktür. Büyük çoğunluğu ise çakıl taşı büyüklüğündedir.  Dünyamıza düşen en büyük göktaşının 40000 yıl önce arizonaya düştüğü sanılıyor. Fakat daha önce ve daha sonra düşen taşlar çoktur.

Aydınoğlu Mehmet Bey’in sakladığı Göktaşı;

Büyük Arap gezgini İbn Batuta, 14. yüzyılın hemen başında, Orhan Gazi (1281-1362) zamanında, Anadolu’daki Türk illerini dolaşmıştı. Bu ünlü bilgin, Birgi şehrinde, Birgi Beyi Aydınoğlu Mehmet Bey’in konuğu olarak bulunduğu sırada, kendisine gökten düşen bir taş gösterildiğini anlatır. Aydınoğlu Mehmet Bey, bu talı düştüğü yerden  aldırmış, sarayına getirtmiş. Bir kantar (56,5 kg) ağırlığındaki bu taşa, dört işçi ağır balyozlarla, hepsi birden, dörder defa vurmuşlar fakat kıramamışlar. Karakaypak, demir gibi sert bir kaya imiş. Aydınoğlu Mehmet Bey’in göktaşına önem verdiği, onu bilginlere gösterip, yapısını anlamak istediği anlaşılıyor. Taşçılar taşı kıramayınca, onu kimsenin almamasını, düştüğü yerde muhafaza edilmesini emretmiş.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.