Merkür Gezegeni

mercuryGüneşe en yakın bu gezegenin bir tarafı buz gibi, öteki tarafı yanıyor.

Güneşe çok yakın olan bu gezegen, onun çevresinde uzunca bir elips çizer. Çapı 4.880 km’dir. Bir tarafı daima güneşe dönüktür. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 59 günde (Dünya Günü) tamamlar. Dönüş hızının 59 gün olduğu ancak 1965 de radyo-teleskoplarla ve daha sonra yapma uyduların gönderdiği bilgiler sayesinde öğrenildi. Merkür Güneş’in etrafındaki dönüşünü saniyede 48 km. kat ederek 88 gün gibi bir zamanda tamamlar. Demek ki Merkür’ün bir yılı süre olarak 88 Dünya günü ile aynıdır. Başka bir deyişle, iki Merkür yılında yaklaşık olarak Merkür günü vardır. Dünyadan bakışa göre güneşin çevresinde Doğudan Batıya doğru döner. Güneş’ en yakın olduğu mesafe ile en uzak  olduğu mesafe arasında 25 milyon km. fark vardır. Ortalama Güneş’e olan uzaklığı 57.9 milyon km’dir. Merkür Dünya’dan gözlenmesi zor bir gezegendir. En güçlü teleskoplar onu ancak çıplak gözle gördüğümüz Ay kadar büyütebilir. Üstelik, Dünyaya en yakın olduğu zaman bize karanlık yüzünü gösterir. Aydınlık yüzünü ancak, Güneş’in öteki tarafına geçtiği zaman görebiliyoruz. Fakat, Amerikalıların fırlattığı Mariner serisinden uyduların gönderdiği resimlerle onu yeterince tanımış bulunuyoruz. Mesela üzerindeki engebelerin Ay yüzeyindeki engebelere çok benzediğini biliyoruz.

Hacmi küçük olduğu için çekim gücü de Dünyaya göre daha azdır. Dünyadaki ağırlığı 100 kg. gelen bir cisim orada ancak, 23 kg. gelir. Merkür’ün Güneşe dönük yüzü çok sıcak, arka tarafı ise çok soğuktur. Ekvatorunun Güneş dönük yüzünde ısı 337 (C)  dereceye çıkarken, arka tarafındaki ısı sıfırın altında 170 dereceye kadar iner. Böylece Ekvatorun aydınlık yanı karanlık yanı arasındaki ısı farkı yaklaşık 500 dereceyi bulur. Bu büyük fark, ısının değişmesini yavaşlatan atmosferin bulunmayışından ileri gelir. Amerikalıların Fırlattığı Mariner 10 araştırma uydusu, Merkür’ün yakınından resim çekmeyi başarmıştır. Bu resimlerden de anlaşıldığına göre, bu gezegen başlangıçta en çok göktaşı yağmuru alan bir gezegendir. Gök taşlarının açtığı derin çukurlar da görülmektedir

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.