Erzincan’ın coğrafi özellikleri

           
Erzincan Kültür Merkezinden bir görünüm

Erzincan Kültür Merkezinden bir görünüm

Erzincan, kuzeyinde  Giresun  ve Gümüşhane,  doğusunda  Erzurum,  güneydoğusunda Bingöl, güneybatısında Malatya, Elazığ, güneyinde Tunceli, batısında Sivas yer alır.

Coğrafi konumu: 38°  16″  ve 40° 45″ doğu boylamları  ile 39°  02″  ve  40°  05″  kuzey  enlemleri arasında ter alır.

Yüzölçümü: 11. 903 km².

İlçeleri:  Çayırlı, İliç,  Kemah, Refahiye, Tercan.

Bucak sayısı 25, köy sayısı  567.

Toprakları: %59,6  dağlar,  % 8,6 ovalar, %5,4  yaylalar,  %26,4 platolar.

Dağları:  Kop dağları (Alevi Geçidi 2.400 m.),  Gavur dağları,  Mülpet dağı,  Keşiş (Esence)  dağı 3.537 m , Dumanlı dağı  3.070 m. ,  Mayram dağı. Koşon dağı, Murdelor dağı,  Eşilbaba dağı, Mercan dağı, Katırtepe dağı, Karacakale dağı, Refahiye dağları, Çimen dağları,  Kurtlutepe dağı, Gülen dağları, Çölan dağı,  Varık dağları, Çengelli dağları, Çal dağları.

Ovaları: Erzincan ovası, Tercan ovaları.

Akarsuları: Karasu ırmağı.

Gölleri: Yedi göller, Kadı gölü, Aygır gölü.

İklimi: Doğu Anadolu ve iç  Anadolu iklimleri arasında  geçiş gösterir.

Erzincan adı nereden geliyor:

Bazı kaynaklara göre Erzincan adı Aziris’ten gelmektedir. Türkler burayı ele geçirdikten  sonra kenti aynı adla anmaya başladılar.  Zamanla kent  hakkında  birde tekerleme çıkardılar “Rahmet yağarsa can Aziris can, rahmet yağmazsa yan Aziris yan”  demeye başladılar. Bu tekerleme öylesine yaygınlaştı ki   halk arasında “Can Aziris can” denildi. Sonra “Aziris can”  ve “Ezirican” şeklillerine dönüştü ve daha sonra Erzincan olarak benimsendi.

Tarihi ve trustik yerleri: Mama Hatun türbesi, Mama hatun kervansarayı, Koyun biçimli mezarlar,  Kemah kalesi, Erzincan ılıcası.

Tarihi kronolojisi:

M.Ö. 1400-1200 Azzi-Hayaşalar

M.Ö. 1000 Urartular

M.Ö. VI. yy. Persler

M.Ö. 280 Selökid krallığı

M.S. 55 Romalılar

644 Araplar

813 Abbasiler

1071 Mengücükler

1288 Selçuklular

1257 İlhanlılar

1344 Ertana Beyliği

1401 Osmanlılar

1455 Akkoyunlular

1473 Osmanlılar

1514 Çaldıran savaşıyla bölgede Osmanlı hakimiyetinin yerleşmesi

24 Temmuz 1916 Rus işgali

18 Aralık 1917 Rusların şehri boşaltmaları.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.