Dünyanın Boyutları

           

Dünyanın çapı Ekvatorda 12.756 kilometre, kutuplarda ise 12.754 kilometredir. Bu fark kutuplardan bir elma gibi iki uçtan basık olmasından ileri gelir. Ekvator çevresinin uzunluğu yuvarlak rakamlarla 40.076 kilometredir. yüzölçümü 510.835.962 km² olan dünyanın yoğunluk ortalaması 5,52’dir Gezegenimizin ağırlığı 10 sikstilyon ton olarak hesaplanmaktadır. (sikstilyon: 10.000.000.000.000.000.000.000.) Güneş’e olan uzaklığının 149.600.000 kilometre olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Bu rakamlar içinde yalnızca ağırlık tahmine dayanıyor. Çünkü Dünya’nın iç tabakalarının yapısını ve özgül ağırlığını tam olarak bilemiyoruz. Bununla beraber, yanılma payı, trilyonlarca ton olsa bile, yukarıda verdiğimiz rakamlar gerçek ağırlığından çok uzak sayılmaz. Boyutlarına gelince, bunlarda yanılma payı yok denecek kadar azdır. Dünya’nın çapı ve çemberi, bugünkü modern araçlar olmadan dahi yüzyıllar önce ölçülebiliyordu. Güneş’in çevresinde dönen Dünya’nın ekseni hep eğik kalır. Bu yüzden güneş ışığı her yarıküreye aynı ölçüde gelmez. Bunun sonucu olarak Dünyaya düşen ısı da  her yerde aynı değildir. Bu farklılık mevsimlerin oluşmasına sebep olur. Bir yarıküre de yaz olurken, öteki yarıkürede kış hüküm sürer. Dünya ekseni ile ekliptik düzlemi arasında 23,5 derecelik bir açı vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.