Constantinus Africanus kimdir

           

Afrikalı Konstantin 1015-1087. Tunuslu papaz ve ilim adamı. 1015’te Kartaca’da doğdu. Bağdat’ta tıp, mantık, biyoloji, dilbilgisi gibi ilimler öğrendi. İslam ülkelerini dolaşarak ilmini artırdı.  38 yıl sonra ülkesine döndü, sonra Sicilya’ya oradan da  Selerno’ya geçti. Arapça ve Yunanca’dan bir çok eser tercüme etti.  Bunlar büyük bir yankı meydana getirdi, büyük bir şöhrete ulaştı.  Toledo tıp öğrenimine tesir eden Constantinus, Orta çağ hırıstiyan dünyasında  Arabisme  dönemini başlatan bilgin oldu.  Ne var ki, tercüme ettiği bir çok eseri hile ile kendine mal etti. Kırk sene sonra hilekarlığı bizzat talebesi tarafından ortaya çıkarıldı.  Kendine mal ettiği eserleri arasında  Ali Bin Abbas’ın  El-Kitabü’l Meliki’si de vardı. Batıya İslam ilmini aktaran Constantinus, nihayet 1087’de  Cassino’da vefat etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.