Charles Robert Darwin Kimdir

           
Charles Darwin

Charles Darwin

(Shrewsbury, 1809 – 1882 Londra) Darwin, Evrim kuramıyla (teorisiyle) tanınmış ünlü bir İngiliz biyoloji bilginidir. İngiltere’de Shrewsbury’de doğdu. Öğrenimini Edinburk ve Cambridge Üniversitelerinde yaptı. Babası onu bir din adamı olarak yetiştirmek istiyordu. ne var ki, Darwin, daha çok, doğal bilimlere ilgi duymaktaydı. Darwin 1831 yılında Üniversiteyi bitirdi tam o sıralarda, İngiliz hükumeti de bilimsel araştırmalar ve gözlemler yapmak üzere «beagle» adındaki gemiyi dünya turuna çıkartmaya hazırlanıyordu. Darwin’in Üniversiteden öğretmeni olan, Henslow adında tanınmış bir bitki ve maden uzmanı vardı. Bu bilgin, Darwin’in de bu yolculuğa katılarak, biyoloji alanında incelemeler yapmasını sağladı. yolculuk 1831’den 1836’ya kadar sürdü. Bu beş yıllık gezide, darwin bilim tarihinin en önemli çalışmalarından birini yaptı. Gezdikleri çeşitli ülkelerde, bitki ve hayvan cinslerini inceleme fırsatını buldu. İngiltere’ye döndükten sonra da, edindiği bilgilere, yaptığı gözlemlere dayanarak, yerbilim (jeoloji ve zooloji) yazdığı eserlerini yayınladı. Bu çalışmaları ve eserleri ile kısa zamanda bilim dünyasında tanınmasını sağladı. Darwin, bir yandan da Beckenham yakınlarındaki köy evlerinde çalışmalarına devam ettiriyor, «naturel selection» (doğal ayaklanma) adıyla anılan tabiat kanunu ile ilgili sonuçlara varıyordu. Bu kanun sağlam ve güçlülerin yaşaması, zayıfların da yok edilmesi temeline dayanıyordu. En sonunda 1859 yılında Darwin bilgin arkadaşlarını da  etkisi le, ünlü evrim kuramını (teorisini) ortaya atmaya karar verdi. Bu amaçla «The Origin of Species by Means of  Naturel Selection» (Doğal Ayaklanma yolu ile Türklerin Doğuşu) adındaki eserini yayınladı. Bu kitap; büyük tartışmalara yol açtı. Darwin bundan on yıl sonra da, «The Descent of Man» (İnsanın Gelişi) adındaki eserini yayınladı. Darwin bu eserlerinde, kısaca, bir çok insan, hayvan ve bitki türlerinin, doğrudan doğruya yaratılmış olmayıp doğaya uyma sırasında bir takım değişikliklere uğradığını ileri  sürüyordu. Canlının uyma derecesine göre, türün devam ettiğini, ya da yok olduğunu söylüyordu. Darwin’in bu görüşü, zamanın dini ve bilimsel inançlarını geniş çapta etkilemiştir (Bk. Evrim). Darwin, ömrünün son 40 yılını hasta olarak geçirmiş, 1882 yılında ölmüştür. Londra’da, Westminister Abbey’de gömülüdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.