1.Mehmed 1403_1421

           

mehmedSultan Çelebi Mehmed Babasi . Sultan Yildirim Bayezid Annesi . Devlet Hatun Dogumu : 1389 Vefati . 26 Mays 1421

Sultan ÇELEBİ mehmed kimdir

Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaslı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş göğüslü idi.Kuvvetli  bir vücuda sahipti.Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de çekerdi. Padisahlığı müddetince bizzat 24 muharebede bulunmuş ve kırka yakin yara almıstı. Basında kullanmış olduğu sarık, altın islemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. Içi kürklü ve yakası dik olan bir kaftan kullanırdı. Müslümanlara karsı göstermiş olduğu adaleti, ayni zamanda hiristiyan tebaasına karsı da gösterirdi.Çelebi Sultan Mehmed, tahsilini Bursa sarayında tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya sancağına vali tayin edildi.Valiliği sırasında da devlet islerini öğrendi.Çelebi Sultan Mehmed’e bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu’nun ikinci kurucusu gözüyle bakılabilir. Onun uzun müddet ve basari ile yapmış olduğu mücadeleyi kısaca söyle sıralayabiliriz Yeşil Türbe (Çelebi Mehmed Türbesi Bursa) Evvela Anadolu’nun birliği için kardeşleri ile mücadele etti. 1410 senesinde Süleyman Çelebi’yi, 1413 senesinde de Musa Çelebi’yi tasfiye ederek birliği sağladı. Osmanlı tahtında yalnız kalınca ilk isi etrafındaki beylikleri itaati altına almaya girişmek oldu. 1414’de Karaman’a sefer yaptı ve Karaman Bey’ini esir aldı. Ona “Bir daha Müslümanlara zararım dokunmayacak” diye yemin ettirdikten sonra serbest bıraktı. Candar Beyliği’ni de hakimiyeti altına aldı. 1415’de Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. 1416 ve 1417 senelerinde Avrupa’ya akınlar düzenledi, büyük zaferler kazanıldı.1419’da Tuna Nehri tekrar geçildi. 1420’de Eflak Voyvodasi bir harpte öldürüldü, yerine kardeşi tayin edildi. Candar Beyliği ise tamamen Osmanlı topraklarına katildi. 1420’de Seyh Bedreddin diye birisi bugünkü komünizmin temel şartlarına çok benzeyen fikirlerle ortaya çikti İslâmi ilimleri de çok iyi bilen bu seyh bir çok fakir fukarayı sizi zengin yapacağım vaadiyle, gayri müslimleri ise “Sizin dininiz de haktır” diyerek etrafında topladı. Birçok yerlerde mühim tahribatlar yaptı. Sonunda yanındakiler dağitlıp kendisi yakalandi ve mahkeme edildi. Mahkemede suçunu itiraf ederek idam edilmesini bizzat kendisi istedi ve idam edildi. Timur’un yanından döndüğü söylenen bir sehzade ile daha mücadele edip onu da saf dişi yaptı. 1421 yılında 32 yasında iken Edirne’de vefat etti. Naasi, Bursa’ya getirilerek Yesil Türbe’ye defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)Çelebi Sultan Mehmed vefat edecegi sirada, Bayezid Pasa’yi yanına çağırtti ve Ona :”Halef olarak yerime oğlum Murad’i tayin ettim. Bana karsı göstermis oldugun itaat ve sadakati ona karsi da göster. Derhal, Murad’i buraya getirmenizi istiyorum. Zira ben artik bu döşekten kalkamam. Murad gelmeden önce emr-i hak vaki olursa Murad gelinceye kadar sakin ölümümü kimseye duyurmayın.” Sehzade Murad henüz Amasya’da iken,Çelebi Sultan Mehmed 26 Mayis 1421’de vefat etti. Padisahlar arasında ilk defa vefati gizlenen zat kendisi olmuştur.Tarikat sahibi Seyyid Serif Ali Cürcani,Kaamus-i Muhiyt sahibi Allame Mecdüddin Firuzâbâdi Sultan Çelebi Mehmed zamanında vefat etmis büyüklerdi. Erkek çocukları : Mustafa Çelebi, İkinci Murad, Ahmed, Yusuf, Mahmud. Kizlari : Fatma ve SeIçuk Hatun.
Kaynak: Osmanlı tarihi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.