Bizans İmparatorluğu

Roma İmparatorluğu‘nun doğu kesiminde, İ.S. 330-395 yılları arasında kurulan ve İstanbul‘un 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethiyle ortadan kalkan imparatorluk  (Doğu Roma İmparatorluğu’ da denir).  İ.S. III. yy.’da Roma…

Okumaya devam et

Bilimin öncüleri

Dalton: (Jhonn, 1766-1844). İngiliz fizikçisi ve kimyacısı. Avrupa’da atomla ilgili ilk bilgiler ona aittir. Lavoisler: (1743-1794). Fransız kimyacısı, modern kimyanın babası sayılır. Enrico Fermi: (1901-1954). Amerikalı atom bilgini. Amerikalıların atom…

Okumaya devam et

Tarihte iz bırakanlar

Hipark:  Yunan astronomlarındandır.  İznik’te doğdu, rasatlarını ise Rodos’ta yaptı.  Daha önce  Babillilerce de bilinen dairenin 360°’ye  bölünmesini Yunanlılara öğreten o oldu.  Değişik yıllar için  güneş durumlarını gösteren  cetveller yaptı.  800…

Okumaya devam et

Artukoğulları

1071’de, Alparslan’ın Anadolu’yu  fethettiği yıllarda, kumandanlardan birisi de Artuk Bey’di. Artuk Bey, Artuklu sülalesinin reisi olan Eksük adında bir Türkmen beyinin oğludur. Yeşilırmak vadisini fethetmiştir.  Artuklular, Oğuzların Kayı kolundandır. Bunun…

Okumaya devam et