BOŞİMANLARIN SANATI.

BOŞİMANLARIN SANATI.

Güney Afrika’da, Rodezya’dan Kap’a kadar olana bölgede ortaya çıkarılan kayalar üstüne yapılmış resim ve gravürlerin oluşturduğu türdeş bütünün, hiç değilse bir bölümünün, Boşimanlar tarafından yapıldığı söylenebilir.

Genellikle küçük boyutlu 30 cm dolaylarında olan gravürlerde işlenen tek konu, hayvan görüntüleridir.

Kayaların altındaki barınakları süsleyen resimlerin coğrafi dağılımları gravürlerinkinden farklıdır güney Afrika’nın hemen her yanında rastlanırlar; ama bunlarla ilgili arkeoloji çalışmaları henüz sonuçlandırılmamıştır. Çeşitli olayları anlatan insan ve hayvan figürlerinin bir arada kullanıldığı bu resimler, doğalcı, canlı ve hareketli bir üslupla gerçekleştirilmiştir. Boşiman sanatının tarihlendirilmesi, bütün buzul sonrası kaya resmi sanatlarındandaha güç sorunlar ortaya koymaktadır; çünkü Boşimanların bütün eski gelenekleri (araç gereç ve sanat) yüzyıllar boyunca değişmemiş, XX. yy’a kadar kayaları tıpkı Avrupalıların XVII. yy’da gelmelerinden önce yaptıkları gibi süslemişlerdir. Yaşadıkları yerlere ne zaman yerleştikleri bilinmediği için, duvarları süsleme işinede ne zaman başladıkları bilinmemektedir.. Philip Cave’de ortaya çıkarılan örneklerin  karbon 14. yöntemiyle yapılan incelemeler sonucunda İ.Ö. 1480’den kaldıkları anlaşılmaktadır.

Birbirinden farklı dönemleri yansıtan değişik üsluplarda  yapılmış olan resimlerde görülen başlıca sahneler arasında şunlar sayılabilir: en eski  (Bantuların yerleşmesinden önceki Altınçağ)  sayılan resimlerdeki barış sahneleri; silahları (Mızrak ve Kalkan) Boşimanların silahlarından (Lobut ve Yay)  farklı, büyük savaşçı topluluklarının  (Bantular oldukları sanılmaktadır) istilasıyla ilgili sahneler; XVII. yy’da sömürgecilik dönemiyle ve daha sonra XIX yy’a kadar uzanan dönemlerle ilgili sahneler (Gemi, At, Giysiler, vb).

 

 

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 33 defa

Kategori: Genel

Yayınlanma Tarihi: 14 Eylül 2013

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.