Borobudur Cava’da Dev Stupa

           

borabodurCava’nın orta kesiminde 800 ila 850 yılları arasında yapılmış dev stupa’nı Fotoğrafı

Cava’nın orta kesiminde 800 ila 850 yılları arasında yapılmış dev stupa (buddhaların küllerinin saklandığı anıt)

Bir tepenin üstüne yapılmış olan evrenin merkezi meru dağının simgesi Borobudur, Mahayana buddhacılığını devlet dini olarak kabul ettirmek isteyen ,bir nedenlede dinsel kuruluşların sayısını artıran Çailandıra sülalesinin girişimiyle kuruldu ve gelişmesinin doruk noktasına ulaşmış olan cava sanatının en güzel örneğini oluşturdu.

Yapımında Güneydoğu asya sanatının büyük ölçüde etkilemiş olduğu “mandaladan (Hint kozmogonisine göre Evreni gösteren çizgisel taslak) yararlanılan borobudurdur, her biri ayrı yönü gösteren merdivenlerle birbirine bağlanan kare biçimli beş taraçadan oluşur; bunların üstünde üçlü bir dairesel taraça, en üsttede  bütünüyle kapalı  bir stupa yer alır.

Stupanın çevresinde eş merkezli diziler halinde sıralanmış,, oymalarla süslü, her birinde budha’nın bir heykeli bulunan 72 küçük stupa vardır. Bu mimari bütünde, evrenin üç durumunu somut bir biçimde yansıtmak eğilimi de gözlenir.

Söz konusu durumlardan iki ya da ” istekler evreni” [kamadhatu], sonradan yapılma bir taraçayla
gizlenmiştir; ikincisi yada “vecdi görüntüler evreni”  [rupadhatu]  ilk dört tanrıçadan oluşur, üçüncüsü ya da  “sait zihinsel evreli” [Arüpadhatü], son dört plana yayılmıştır. Alçak kabartmalarda işlenmiş olan 2 000 kadar sahne, çok ustalıklı bir biçimde birbirini izler: Hiç biri dışarıdan görülmezler;  usluplarıda  “sait zihinsel etkinlik evreni”ne doğru yükseldikçe belirginleşen görkemli bir görünümdedir. Buddha!nın yaşamından çeşitli, olayları sergileyen cataka anlatılarını (Buddha’nın çeşitli kılıklarda yeryüzüne indiğini anlatan öyküleri görüntüleyen alt katlardaki sahnelerse, naif ve doğalcı bir üslupla gerçekleştirilmiştir. Mahayana tanrıları büyük Bodhisittavaların  {Buddhalaların niteliğini kazanan kişi}  öyküsü, son derece üsluplaştırılmış bir biçimde ve çok daha ciddi bir uslupla ele alınmıştır Bütün bu kabartmaların üslubu , klasik grupta üslubundan kaynaklanır. Bütün bu kabartmaların üslubu klasik grupta üslubundan kaynaklanır. bununla birlikte cava sanatının özgünlüğü, biçimlerin işlenmesindeki yumuşaklık ve ılımlılık  özellikle sarnath okulununkine yakın çok sayıda dhayani-Buddha heykelinde iyice belirgindir. Ayrıca bu alçak kabartmalar, IX. yy’da Cava’daki yaşama ışık tutan tarihsel bir belge olmalarının yanı sıra, canlı bir ansiklopedi olma niteliğini de taşırlar. Günlük yaşamla ilgili ince ayrıntılar (Mobilya, giyim kuşam), en önemli hareketler (dans kuramcısı Bharata’nın bazı metinlerini aydınlatan dans sahneleri; doğum, evlenme, arınmayla ilgili tören sahneleri) Borobudur’da tarihsel güncelliklerini korumaktadırlar.

kaynak;Gelişim Hachette

 

One Comment

  1. karnak budist miymiş bunlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.