Biyokütle

biyokutleBelli bir anda, bir bitki ya da bir hayvan topluluğunda bulunan organizmaların bütünü.

Bitkilerdeki boy farkları nedeniyle kara ve su ortamlarındaki biyokütleler çok farklı olabilir; m ‘ye düşen bir gram kuru madde olarak değerlendirilen bitkisel biyokütle, bir ormanda 10 000’e ya da daha çoğuna ulaşırken, bir göl ya da denizde 5’in altına düşer. boy farklarına karşın 5 gram küçük bitki, belli bir zaman süresi içerisinde, 1 000 gram büyük bitkinin oluşturduğuna eşit miktarda canlı madde oluşturur. Bunun nedeni küçük organizmaların metabolizmalarının daha yüksek olmasıdır. Ayrıca, çok büyük boylu kara bitkilerinin odunsu hemen hiç etkin değildir; yalnızca topraklar ışılbireşim  (fotosentez) sırasında etkindir ve bir ormanın yaprakları, toplama biyokütle’nin ancak%1-5’inin oluşturur. Biyokütle dinamik bir açıdan’da ele alınabilir: Sözgelimi, canlı madde’nin yenilendiği evrede. bir ormanın biyokütlesi, m´ye  20 000 gramsa ve yıllık biyokütle artışı 1 000 gramsa, 20/1 oranı, ormanın yenilenme süresini (20 yıl) belirtir. bir denizde ya da bir gölde, canlı maddenin yenilenmesi, yıl birimiyle değil, gün birimiyle ölçülür.

BİYOKÜTLE ENERJİ VERİMİ

Bir besin zincirindeki bir enerji aktarımı değerlendirilmek istendiğinde,  biyokütle kavramına başvurulur. Bitkisel biyokütle, 1 gram kuru maddede yaklaşık 1″8,8  kilojul (KJ) sağlar; oysa aynı oranlarda hayvansal  biyokütle grama başına yaklaşık 23 kilojul verir: Bitki tohumlarında ,  göçmen hayvanlarda ya da kış uykusuna yatan hayvanlarda görüldüğü gibi enerjinin depolandığı durumlar söz konusu olduğunda  biyokütle yaklaşık 30 kilojuldur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.