BARBİZON OKULU

barbizon-okulu1830-1850 yılları arasında, Fransa’da Fontienebleau ormanı kıyısındaki Marlotte, Chailiy ve Barbizon köylerine yerleşen (Théodore Rousseau) ya da söz konusu köylerde dönem dönem kalan manzara ve hayvan ressamları topluluğuna verilen ad. Akademik ve romantik anlayıştaki manzara resmini, şatafatlı ve yapmacıklı tarih ya da kahramanlık konularından uzaklaştırma ve manzara resmi sanatını yenileme isteği,  19. yy burjuva sanatına karşı çıkan sanatçıları bir araya getirdi. Barbizon’daki “Ganne” Baba’nın hanında uzun süre kalan ve orada ateşli tartışmalara girişen bu ressamların en tanınmışları Daubigny, Millet, Diaz ve Dupré’ydi. Hatta  bu han bir ara öyle ilgi gördü ki, her ressam orada bir süre kalmak zorunluğunu hissetmiş, öncü sanat öğretileri konusunda bilgi edinmek isteyenlerin oraya uğramaları bir alışkanlık durumuna gelmişti. Çağdaşları,
Barbizon okulu sanatçılarının resim sanatına getirmiş olduğu derin değişiklikleri, sonraki kuşaklara göre daha iyi algıladılar. Söz konusu ressamlar, özellikle doğanın incelenmesine açık yürekli yeni bir gözlem getirmeleri açısından önemlidirler.

Çalışan köylülerin ya da hayvanların gerçek köy havası duyulan resimlerindeki nesnellik eğilimi nedeniyle, bu ressamlar, Hollandalı ressamların izleyicileri sayılırlar. Açık yüreklilik ve dürüstlük özellikleriyle dikkati çekerler 19. yy’da gerçekçi okul diye nitelenmiş olmaları, pek yerinde sayılmaz. Önce izlenimcilerin yarattığı olayların, daha sonrada kendilerine duyulan hayranlığın gölgesinde kalmış ve önemleri uzun süre anlaşılamamış olan bu ressamların ortaya koydukları akım, günümüzde daha iyi değerlendirilmektedir. Gerçekten bu ressamların izlenimciliğin ilk belirtilerini taşıyan yapıtları, doğadan  doğrudan  ve içtenlikle incelenmesine dayana ilk açık vava resimleridir.

Barbizon okulunun başlıca ressamları şunlardır: Theodore Rousseau (18121867); Meşeler; Gürgenlerin Altında Akşam; Fonteinebleau’da  Orman Çıkışı; vb.

Jean François Millet (1814-1875): Tohum Serpen Adam; Çamaşırcı Kadın; başak Toplayan Kadınlar; İlkbahar; vb. Charles François Daubigny 1817-1878): Hasat; Oise Üstünde Sabah; Büyük Ağıl; vb. Julies Dupre (1811- 1889): Fırtınadan Sonra Güneşin Batışı; vb.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.