Barbitürik nedir

barbiturik1Barbitürik asit türevlerine ve benzeri her türlü yatıştırıcı ilaca verilen genel ad. Barbitürik  asit ya da malonilür,  fosfor oksiklorürlü ortamda ürenin malonik asitle birlikte 100°C’ta ısıtılması ile elde edilir. barbitürik asit türevleri ikiye ayrılır: Barbital öbeği (dietülmalonilür); fenobarbital  öbeği (fenil etül malonilür). Bunları tümü tıpta uyuşturucu, yatıştırıcı, sakinleştirici, uyuşturucu olarak kulanılırlar.

Barbitürik Zehirlenmeleri

Barbitürik asit türevleri zehirlenmeleri (barbitürizm) yirmi yıl kadar önce % 20-25 oranında ölümle neticelenirken, bu oran günümüzde % 2’nin altına düşmüştür: 1 gr barbitürik kullanan  bir insan ölebilir; buna karşılık 10 gr barbitürik kullanan insan ölmeyebilir. Çünkü her şey kullanım hızına ve niteliğine, alınan maddeye ve öbür zehirleyici maddelerle birleşmesine bağlıdır.gerçekte böbrek salgılamasını artıran ve uzun komalara neden olan etkili barbitürikler ile karaciğer bozukluklarına yol açan ve dolaşım, solunum yollarına yüksek oranlarda zarar veren hızlı ve kısa etkili barbitürikler ayırt edilebilirler. Yani tedavi yöntemi, kullanılmış barbitürük  cinsi  tanımlandıktan sonra  belirlenebilir. Ama  her iki durumda da, ilacın alınmasından bir süre sonra barbitürükSarhoşluğu“,  tutarsız sözler  söyleme, akıl karışıklığı,  dengesizlik, bulantılar, kusmalar biçiminde  kendini gösterir ve hemen ardından uyku durumu başlar.   Uykudan sonra gelen  koma  sakin ve derindir; Kas gerginliği azalır;  kemik-kiriş  ve kemik-deri  refleksleri yok olur;  göz bebeği ışığa  tepki göstermez; solunum yavaş,  düzensiz  ve gürültülü  bir hal alır;  atardamar  kan basıncı [tansiyon]  düşer.

Derin komaya  girmiş  hastaların hemen hastaneye  kaldırılması gerekir.  Tedavinin amacı,  koma  sırasında  beden sıvıları  dengesini korumak,   üre  yoluyla  zehir in  atılmasını kolaylaştırmak [sidik  çıkarımının çoğaltılması],  solunum ve dolaşımda   ortaya  çıkan  bozuklukları  önlemektir.

 Uyku İlaçlarının Kötü Kullanımı

Barbitürik asit türevlerinin, sinir hastalıklarının uzun süreli tedavilerinde sakinleştirici olarak, ruhsal bozukluklarda yatıştırıcı olarak kullanılmaları, önemli zehirlenmelerin ansızın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bazı zehirlenmeler, kızıl ya da kızamıkçık döküntüleri görünümünde deri döküntüleri, bölgesel ödemler, süregen deri hastalıkları, eklem ve kas ağrıları biçiminde ortaya çıkar.  Bir barbitürik asit türevini uyku ilacı olarak kullanma alışkanlığı, uzun sürede ruhsal ve sinirsel bozukluklara yol açabilir. Baş ağrıları, denge bozuklukları, konuşma güçlüğü, düşünme yetisi, bellek ve duygulanma yetisi bozuklukları da, dikkat edilmesi, bunlara yol açan ilacın kullanımının kesilmesini gerektiren süregen zehirlenme belirtileridir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.