Bakteri nedir

            Whatsapp'ta Paylaþ
Bakteri gözlemi

Bakteri gözlemi

Bakteriler, bazı tek hücreli canlıları belirtmek için kullanılan terim. Bakteriler konusundaki bilgiler son yüzyıllardaki  teknik ilerlemelere sıkı sıkıya bağlıdır. Eskiçağ bilginleri,  doğrudan gözlem ve düşünme yoluyla “mikropların” varlığını bulmuşlardı;  İlk mikroskoplarsa , mikropların görülmesini sağladı.  Geliştirilmiş mikroskopların sayesinde, bakteriler ile tek hücreli  hayvanlar ve tek hücreli bitkiler arasındaki  fark belirlendi.  Bakteriler ile virüslerin ayrımı ise , elektron mikroskopun bulunmasından sonra yapılabildi.  Ama,  bu alandaki ilerlemeler bitmediği için, bakterilerin tümünü kapsayacak kesin ve  eksiksiz bir tanım  vermek,  henüz olanaksızdır. Bakteriler çok küçük organizmalardır; tek başlarına çıplak gözle görülemezler.  Tipik bakterilerde her canlı,  karmaşık yapılı bir çeperle çevrili tek bir hücreden oluşmuştur.  Çeperin içinde,  daha üst  hücrelerin  çekirdeklerindeki  yapıları içeren  bir merkez  cisim bulunur; ama bu merkez cisim,  üst canlılardakinin  tersine,  bir zarla çevrili değildir. Hücrenin genetik yapıları merkez cisim  içindedir;  bölünmeler sonucu ortaya çıkan  yeni hücreler, bu  genetik yapılar  sayesinde  özgül niteliklerini  korurlar. Ama bakterilerin  yanı sıra,  onlar kadar  yaygın olan  mavi su yosunları da    hücrelerinde  gerçek bir çekirdek  olmayan merkez cisim taşırlar.  Bu nedenle söz konusu iki organizma, prokaryotlar (ilkel çekirdekli organizmalar) terimi altında  toplanır.

Bakteriler enzim yapabilirler ve  yüksek bir antijen  etkileri vardır.  Çok sayıda  organik maddeyi ayrıştırmayı sağlayan  enzimleri  taşıma özelliği,  bakterileri  doğada  son derece etkili kılar. Ayrıca,  canlı varlıklarla  ilişkiye  girdiklerinde,   taşıdıkları antijenlere  karşı genellikle  özel antikorlar oluşmasına yol açarlar.  Ama bu sayılanlar  da  bütünüyle bakterilere özgü  nitelikler değiller.  Sözgelimi  enzim yapma yeteneği  maya mantarlarında  da  vardır;  ama bunlar,   hücre yapılarıyla  bakterilerden  kolayca  ayırt edilebilir.

Bakteri  grubu  bir kez kabaca da  olsa  belirlendikten sonra, bakterilerin  birbirlerinden çok farklı  türlere  ayrıldıkları görülür.  Sınıflandırılmalarında,  belirgin  bakteri özellikleri  içeren  bir merkez öbek  ile 3  ayrı  öbek ortaya çıkar. Birinci öbek mantarlarla, ikinci öbek suyosunlarıyla, üçüncü öbek birhücrelilerle  benzer özellikler taşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.