Alparslan

           

Büyük Selçuklu hükümdarı [? 1029-Merv 1072].

Çağrı Bey’in oglu olan  Alparslan, amcası Tuğrul Bey’in bazı seferlerine katılıp, başarı kazandı. Babası ölünce Horosan meliki, amcası Tuğrul bey ölünce de Büyük Selçuklu sultanı olup [1063], sultanlığını tanımak istemeyen Kutalmış ve Kuvurt’u yendi. Nizamülmülk’ü baş vezirliğe atayıp, Kafkasya seferine çıkarak, Gürcistan’ı vergiye bağladı; Ani ve Kars’ı aldı [1064].Anadolu’yu ele geçirmek amacıyla ordular gönderip, Mısır seferine çıkarak [1065], Malazgirt’i ele geçirdi. Diyarbakır, Halep ve Meyyafarikin’i vergiye bağladı. Bizanslıları Malazgirt Savaşı‘nda  bozguna uğratarak [1071], Romonos Diagones’i tutsak aldı [böylece, Türklerin Anadolu’ya yerleşmesi kesinleşmiş oluyordu]; ama bir antlaşma yapıp, Bizans’a dönmesine izin verdi. 1072’de Karahanlı hükümdarı Nasr’a karşı  sefer açtı; ama ele geçirdiği kalelerden birinin komutanı [Yusuf] tarafından öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.