Albümin

Yumurta akında, sütte, kan serumunda bulunan beyazımsı akışkan madde.

Albümin, suda ve yarı doymuş tuz çözeltilerinde çözünen bir proteindir.

Yumurta akında ovalbümin, sütte laktalbümin, kan serumunda serum albümini bulunur.İnsan serumundaki proteinlerin yarısını oluşturan albüminlerin başlıca işlevi, geçişme mekanizmaları yoluyla kan ve  dokular arasında normal su dengesini korumak, ayrıca, üstlerine baglanabilen ve az çözünür olan aminoasitler gibi proteinlerin taşınmasını sağlamaktadır. İdrarda albümine rastlanması böbrek yetrsizliğine işarettir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.