Alarm sistemleri

           

alarmİstenmeyen olayları  belirlemek, yangın başlangıcı; hırsızlık; sıcaklık  ya da basınçta tehlikeli bir değişiklik  ve   düzeltici hareketin  yapılmasını sağlayacak  bir sinyal yaymak için  tasarlanmış sistemlere  topluca verilen ad.  Alarm sistemleri genellikle, belirli olayları algılamak için tasarlanmış  bir dedektör  ve zil  ya da  uyarı [sinyal] lambası gibi bir alarm  ögesinin bileşiminden oluşurlar.  Dedektörler,  ışık,  ses düzeyi,  basınç  ve sıcaklık  gibi  etmenlerdeki  değişikliklere duyarlı  mekanizmalardır. Hırsız  alarm sistemlerinde,  yaygın  biçimde kullanılan  bir çok dedektör çeşidi vardır. Bu tür  sistemler,  bir pencere ya da   kapı açıldığında temasa geçip  alarm veren  devreler olan elektrik dedektörlerinden  yararlanırlar.

Elektrik  devreleri;  ayrıca, duvar hasar aldığında sinyal vermek için duvarlara da monte edilebilir. Optik dedektörler,  bir ışık ışını  ya da kızıl ötesi ışın hırsız tarafından  kesildiğinde alarm veren, ışığa duyarlı birimler kullanırlar. Işın aynalarla güçlendirilirse, geniş alanlar  denetlenebilir.  Akustik dedektörler, bir odadaki  en ufak sesi algılayan,   yüksek düzeyde duyarlı mikrofonlar ya da genellikle insan kulağının işitemeyeceği frekansta,  sürekli ses sinyalleri yayan  ses ötesi dedektörler  olabilir. Hırsızın hareketi sinyali keser ve alarm çalışır. Öteki tiplerdeki   dedektör çeşitleri arasında elektronik, ısısal, mikrodalga   ya da lazer dedektörleri sayılabilir.

Günümüzde Batı ülkelerinde, tünel alarm sistemleri  de yaygın olarak kullanılmaktadır. Alçak tünel girişlerinde,  sistemin kablosu, maksimum uygun yükseklikte,   yol boyunca gerilir. Çok yüksek bir kamyonun kasasının tavanı kabloya değince, bir sinyal odasına  uyarı gönderilir ve tünel girişinde bir kırmızı ışık etkinliğe geçer.  Tünel trafiği apansızın  yavaşladığında, yol yüzeyine yayılmış iletken şeritlerden yayılan sinyallerle alarm çalıştırılabilir. Aşırı karbonmonoksit uyarısı da,  tüneldeki ışığın şeffaflığını ölçerek, havada tam olarak ne kadar egsoz dumanı olduğunu belirleyen bir dedektörle  verilebilir.

Yangından korunma ve denetim  için tasarlanmış sistemlerde, duman dedektörleri ya da ısı dedektörleri kullanılır. Bunlar, duman bir ışını kestiğinde ya da sıcaklık belirli bir noktayı geçtiğinde alarm veren ya da basınçlı su bırakan, sıcaklığa, dumana duyarlı sistemlerdir. Daha karmaşık ışığa duyarlı sistemler,  kızıl ötesi tayflarda, yangının oluşturduğu  değişiklikleri anında algılayabilirler.

One Comment

  1. hakanım biz beğenelim yeter, kimse okumazsa biz okuruz her zaman lazım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.