ALACAHÖYÜK

Alacahöyük de bulunan Sfenksli kapı

Alacahöyük de bulunan Sfenksli kapı

Alacahöyük, Çorum ilinin Alaca İlçe merkezinin kuzeybatısındadır. Çok büyük tarihi önemi olan eski çağ höyüklerinden biridir. Höyüğün uzunluğu 310, genişliği,  yüksekliği de 20 metredir. İlk çağlardan yakın zamanlara kadar, göç ve istila yolu olarak kullanılan doğu-batı yolu üzerindedir. Alacahöyük, binlerce yıl öncesinden başlayarak, tarih çağlarını bu çevrede kaç uygarlığın doğup batmış olduğunu gösteren muhteşem bir eser bir şehirler yığınağıdır. Pek çok arkeolog 100 yılı aşkın süre içerisinde kazılar yapmıştır. Bu araştırmalardan anlaşıldığına göre, höyükte tabandan en üste kadar üst üste yerleşmiş dört kültür çağının izleri bulunmaktadır. Her çağ temelden başlayarak, höyüğün üstüne kadar ulaşan yapı katlarına ayrılmaktadır. Her kat, o çağın saray, tapınak, meydan, kale surları, şehir evleri gibi eserlerden meydana gelmiştir. Kurulduğu tarihten başlayarak, bu kültür çağlarının sıralanışı şöyledir.

Evlerde İlk madeni Süs Eşyasının Kullanıldığı Çağ

Çağ: M.Ö. 3200 – 2600 yıllarını içinde toplar. Höyüğe ilk yerleşimin M.Ö. 3200 yılında başlamış M.Ö. 2600 yılında sona ermiştir. Bu çağın yapıları toprak düzeyinde taştan bir temel üzerine oturtulmuştur. Binaların üst kesimi kerpiçtendir. Odaların içi sıvalıdır. maden ilk olarak bu çağda işlenmeye başlandığı için, ancak evlerde süs eşyası yapımında kullanılmıştır. Ölüler üstü taşla örtülü çukurlara gömülmüştür. Evlerin duvarları kamıştan örülerek yapılmıştır.

Bakır Çağından Kalma En Eski Kral mezarları

Çağ: M.Ö. milattan önce 3500 – 2100 yıllarını kapsar. Büyük bir yangın bu çağın bütün eserlerini yakmış yıkmıştır, yalnız 14 krala ait olduğu düşünülen 14 mezar bulunabilmiştir. Bu mezarlar bakır çağının kalıntılarıdır. Bu çağ binaları, düz damları, kerpiç, ya da toprak zemin ve tavanları, ile bugün bile Anadolu’nun pek çok yerinde görülen evleri andırmaktadır. Anadolu’da bakırla demir ilk olarak bu çağda kullanılmıştır. “mezarlarda bakırdan yapılmış hançerler, kılıçlar, kargılar, ok uçları, kabzalar, hayvan heykelleri, çeşitli süs eşyaları bulunmuştur. Ölüler, konduktan sonra üstleri kalın kalaslarla örtülerek kille sıvanmıştır.

Hititlerden kalma Binaların Mimari Özellikleri

Çağ: Bu çağa ait olan katta milattan önce 2000 – 1200 yıllarında çevreye yerleşen Hititler’e  ait eserler de yer almaktadır. Binaların temel taşları küçüktü,r birbirine çamurdan harçlarla tutturulmuştur. Üst duvarlar kerpiçtendir. Evlerin kilerleri ile fırınları, sokağa doğru açılmaktadır. Büyük bir kale vardır kapısında sfenks  heykeli bulunan tapınağın altında ve yanında ise, demir eritme fırını bulunmaktadır. Büyük bir şehir kanalizasyonu, geniş düzgün sokaklar, meydanlar, rahat, konforlu evler Hitit şehirciliğinin çok ileri bir düzeye ulaşmış olduğunu göstermektedir. Yapma toprak surların güneyinde  şehrin büyük giriş kapısı vardır. İki yanı sfenksli olan bir kapı, Ankara müzesine götürülmüştür.

Frikyalılar’dan Osmanlılar’a Kadar Uzun Bir Medeniyet Döneminin Eserleri

Çağ: Bu çağa ait olan kat, Alacahöyük’ün  en  üst katmanını baştan başa kaplar. Bu katta Frikyalılar’dan Osmanlılara kadar, o çevreden gelmiş geçmiş bütün milletlerin kurmuş oldukları devletlere, uygarlıklara ait  eserler bulunmuştur. Bu eserler, binalar, para, çömlek pek çok eşya kazılarla çıkarılmıştır. Bugünkü Alacahöyük, bütün bu kültür çağlarını kapsayan eserlerin kolayca görülebilmesi , bir açık hava müzesi haline getirilmiş bulunmaktadır.

 

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 28 defa

Kategori: Coğrafya, Genel, Genel Kültür

Yayınlanma Tarihi: 04 Nisan 2014

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.