Aile kurumu nedir

 Aynı soydan insanları bir araya getiren topluluk. İnsan, kurumlarının  en eskilerinden  ve en sağlamlarından biri olan aile, genel  olarak çocuk dünyaya getirmeleri,  bu çocukları yetiştirmeleri ve kendi kültürlerine göre eğitmeleri beklenen bir erkek bir kadından oluşur. “Karı-koca ailesi”, “öz aile” ya da “çekirdek aile” adları verilen bu basit aile, bütün toplumlarda fiilen vardır.

Kabile toplumlarının ortaya çıkmasından çok önce,  insanlar cinsel eşleşmeyi yöneten kurallar koyarak,  ailenin temellerini atmışlardır.  Söz konusu kuralların  topluluktan topluluğa büyük ölçüde değişmesine [günümüzde de öyledir]  karşılık, yakın aile üyeleri arasında cinsel ilişki [ensest]  yasağı, evrenseldir.
Yakın akrabayla  cinsel ilişki yasağı, bireylerin kendi aile gruplarının  dışından eşler bulup evlenmelerini  gerektirerek, hem aile  içinde  ciddi çatışmalara  engel olur, hemde aile grupları arasındaki toplumsal etkileşmeyi artırır.

Genel olarak, ele alındığında,  bütün insanların  ailesi vardır; “Yönelim ailesi” adı verilen doğdukları aile; evlenerek oluşturdukları, “yaratıma dönük aile” diye  nitelendirilen aile. Akrabalık bağları, bu iki aileyi daha karmaşık aile sistemleri halinde bir araya getirir.

Sanayi öncesi toplumlarda, akrabalık bağları toplumsal örgütlenmenin birincil biçimlerini oluşturarak,  mülkiyet aktarımını düzenlemiş, yetki yapıları sağlamış ve üretim ile dağıtımın örgütlenmesi için gerekli temeli oluşturmuştur. Bu tür toplumlarda çekirdek aile, daha büyük akrabalık ağının gölgesinde kalma eğilimi gösterir.

Modern sanayi devleti de dahil öbür toplumlarda, akrabalığın  insanların yaşamını biçimlendirmedeki rolü daha azdır. Bireyler, etkinliklerini düzenli ve toplumsal  açıdan yararlı girişimler halinde örgütleyebilmek için,  devlet, sanayi kuruluşları  ve ticaret kurumları, din kurumları ve okullar dahil, daha karmaşık bir kurumlar dizisine dayanırlar. Böyle toplumlarda, çekirdek aile birincil, akraba ilişkileri de ikincil durumdadır.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.