Ahrar Fırkası

Türk siyasal partisi. 14 Eylül 1908’de İstanbul’da Ahmet Samim, Celalettin Arif, Mahir Sait, Nurettin Reşit, vb siyaset adamları tarafından kurulan, Damat Salih Paşa, Kıbrıslı Mehmet Kamil Paşa gibi güçlü devlet adamlarından da destek sağlayan Ahrar Fırkası, II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yapılan 1908 seçimlerine, ittihat ve Terakki Partisi’nin karşısındaki tek parti olarak katıldı. Ama Ankara’dan Mahir Sait Bey dışında hiç bir adayını  Mebusan Meclisi’ne sokmayı başaramadı. Siyasal çalışmalarıyla 31 Mart Olayını kışkırtmakla suçlanıp, 31 Mart Olayı’nın bastırılmasından sonra kapatıldı. Yöneticilerinden bir bölümü, 21 Kasım 1912’de  kurulan Hürriyet ve İtilaf Fırkası’nın  kurucuları  arasında yer aldı.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.