Adnan Benk Kimdir

Adnan Benk Kimdir

Adnan Benk

Adnan Benk

Türk yazarı (Paris, 1922 – İstanbul, 19 Ocak 1998). Saint Joseph Fransız Lisesini bitiren (1941), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız  ve Roman Dilleri ve Edebiyatları Bölümünü (1946) bitiren Adnan Benk, aynı bölümde asistanlık yapmaya başladı. 195’de doktor, 1964’de doçent oldu. 1982 yılında emekli olarak İstanbul Üniversitesindeki görevinden ayrıldı.

Çok Yönlü Bir Yazar ve Sanatçı;

Öğretmenliği, bilim adamlığı, eleştirmenliği, çevirmenliği, ansiklopedi yöneticiliği seramikçiliği vb’yle çok yönlü bir yazar ve sanatçı olan Adnan Benk, edebiyat metnine yaklaşım biçimi ve edebiyat edebiyat metninin çözümlenmesi konusundaki görüşlerini ilk olarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinin yayınladığı Garp Filolojileri Dergisindeki (1947) ve dialogues (1949 – 1954; Fransızca) dergisindeki yazılarında açıkladı; o dönemde özellikle, “eleştiri yöntemleri” adı altında toplanabilecek sorunlarla ilgilendi; okurun yapıt içinde yaratılmasını, bu yaratılma açışından  yapıtın değerlendirilmesini, yani yapıtın başarısın o yapıtın okuru yaratma gücüne bağlamayı öne alan bir eleştiri anlayışı ortaya koydu. Hamilkar’ın Hazinesi. Metin Tahlili (1947); La Courbe de la creation, Essai de methodologie Litteraire (Yeratı eğrisi. Edebiyat Yöntembilimi Denemesi, (1949); Lego, Ergo, Sum ( Okuyorum Demek ki Varım, 1951); Le Point Devue (Bakış Açısı 19539; vb. Sonraki yıllarda Yeditepe, Ataç, Küçük Dergi Dost, Yeni ufuklar dergisinde ve Dünya gazetesinde (1953-1960) edebiyat, tiyatro, sinema plastik sanatlara yönelik eleştiri ve deneme yazılarını sürdürdü. Sanat yapıtlarını yukarıda sözü edilen eleştiri anlayışı içinde değerlendiren, saptadığı tutarsızlıkları, “işlevsel olamayan”ögeleri, “yanlışlıklar”ı sert bir dille belirtmekten kaçınmadı. 1982 – 1986 yılları arasında çağdaş eleştiri dergisini yöneten Adnan Benk, eleştiriyi yazar yapıt ilişkisinden kurtararak bilimsel bir temel oturtmaya çalıştı.  Özellikle sanatçılar ve yazarlarla yaptığı konuşma ve tartışmaları yayınlayarak sanat, edebiyat, müzik, resim ve benzeri konulardaki “yerleşik” değerleri aşmaya çalıştı. Bu arada 1984- 1990 yılları arasında Büyük Laorusse Sözlük ve Ansiklopedisinin yayımını yönetti

Yazar: kaRnaK

Görüntüleme: 49 defa

Kategori: Biyografiler, Genel

Yayınlanma Tarihi: 26 Mayıs 2014

Cevap bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.