Acemi ocagı

           

Murat I döneminde Osmanlı ordusunun asker gereksinimini karşılamak için kurulmuş [1362] örgüt.

Pençik usulüne göre, savaşlarda alınan tutsakların beşte birinin devlet hesabına yetiştirilmesi için önce Gelibolu’da kurulan Acemi Ocağı‘na ayrılanlara acemi oğlanı denir, hem Türkçe’yi iyi konuşmalarını hemde  İslam geleneklerine göre eğitilmelerini sağlamak için, Türk  köylerine çiftçilerin yanlarına verilirdi.Murat I döneminde Gelibolu’da kurulan ilk Acemi Ocağı’ndan  sonra,  İstanbul’un fethinin ardından İstanbul’da Şehzadebaşı’nda   da bir Acemi Ocağı  kuruldu ve adayların  gençleri  oda hizmetlerinde,  yetişkinleriyse yapı işlerinde, tersanede, odun depolarında, kayık ve gemilerde görevlendirilmeye başlandı. Yakışıklı zeki olanları ise Enderun’da  ve İbrahim paşa  sarayında egitim gördükten sonra devlet hizmetine alınırlardı. Pek çok devlet görevlisinin [ söz gelimi Sokullu Mehmet Paşa] yetiştiği  Acemi Ocağı,  devşirme usulünün gözetilmemeye başlanarak,  kent çocuklarınında acemi oğlanı alınmasıyla yozlaştı ve 1826’da  Yeniçeri  Ocağı’yla birlikte ortadan kaldırıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.