Abdurrahman şeref kimdir

Abdurrahman Şeref Bey
Abdurrahman Şeref Bey

Abdurrahman Şeref, Türk tarihçisi ve siyaset adamı [İstanbul1853_ay,y,1925].

Galatasaray sultanisini [1873] bitirdikten sonra, ögretmenlik ve mülkiye mektebi müdürlügünü yapan Abdurrahman Şeref, daha sonra Galatasaray Sultani si müdürlügüne [1895], Darülfünun tarih müderrisligine atandı [1900]. Meşrutiyetin ilanıyla [1908] önce defter_i hakani nazırlıgına, aynı yılın sonundada Ayan meclisi üyeligine getirildi. Maarif nazırıyken vakanüvislige atandı [1909], son [vakanüvisttir]. Evkaf nazırlıgı [1918], Şurayı devlet başkanlıgı[1919], ikinci kez Maarıf nazırlıgı [1920] yaptı. İstanbul milletvekilligine seçilip [1923], uzun yıllar tarih_iosmani encümeni nin başkanlıgında bulundu.

Abdurrahman Şeref Tarih_i Osmani Encümeninin çıkardığı dergide tarihle ilgili değerli makaleler yayınladığı gibi, Sabah gazetesinde  de tanzimat hareketini ve o dönemin ünlü kişilerini konu alan bir dizi yazısı çıkmıştır. Sonradan tarih musahabeleri adı altında kitap olarak da yayınlanan bu yazılar, edebiyat tarihi açısından önemlidirler.

Başlıca yapıtları: fezleke_itarih_i düvel_iislamiye [1885], tarih_i devlet_i osmaniye [1893],zübdet ül_kısas [1899], tarih_i  asr_ı hazır [1918], harb_ıhazırın menşe_i [1918]ilim_iahlak [1918],sultan Abdulhamid_i sani ye dair[ ahmet refik ile birlikte,1918], tarih müsahabeleri [1923].

kaynak: Grolıer ınternatıonal americana.

not: bazı kaynaklar Mekteb_i sultani den mezun oldu  yazıyor. bilginize

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.