Abdünnafi iffet efendi kimdir

            Whatsapp'ta Paylaþ

Abdünnafi İffet Efendi, Türk bilgini ve şairi [Adana 1824_ Hicaz 1891].

Adana müftüsü İshak efendinin torunu olan Abdünnafi İffet  Efendi  müderrislik, defterdarlık,mutasarrıflık yaptı. Musul , Mamüretülaziz [Elazıg] valiliklerinde bulundu. Hacca gittigi sırada koleradan öldü.

Başlıca yapıtları:  divançe_i şiir,mahzen_i esrar,şiir [aruz ve kafiye üstüne,1856], peyam_ı sür [Abdülmecit in kızlarının dügünleriyle ilgili,1857], kamil ül_asar [öykü 1874].

kaynak: Grolıer ınternatıonal americana.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*