Abdullah vassaf efendi kimdir

           

Abdullah Vassaf Efendi, Türk şairi[Akhisar1662_İstanbul1761].

Akhisar da başladıgı öğrenimini İstanbul da tamamlayan Abdullah Vassaf efendi, ilmiye mesleğine girerek,Selanik[1724] ve Mısır [1727] kadılıklarında,fetva eminliğinde [1733] bulundu. Barış görüşmeleri için İran a gönderilen bir heyette görevlendirilip[1736], dönüşünde Anadolu kazaskerligine getirildi[1741]. Rumeli kazaskerligine [1748], şeyhilüslamlıga [1755] atanıp, aynı yıl görevinden alınarak, Bursa ya sürüldü. Ömrünün son yıllarını, bağışlanması sonucu döndüğ İstanbul da geçirdi.

Şiirlerinde Abdi ve Vassaf mahlaslarını kullanan Abdullah Vassaf efendi,hayal_iBehçet_Abad adlı 1500 beyitlik nasihatnamesiyle ün salmıştır. Talik yazıda ve sure okumakta da usta oldugu  bilinmektedir.

Başlıca yapıtları: zemzeme[kelamla ilgili],irşad_ı ezkiya [manzum,nahivle ilgili kafiye adlı yapıtın çevirisi],unvan üş_şeref [arap şairi yemeni nin aynı addaki kasidesine nazire,1862].

kaynak: Grolıer ınternatıonal americana.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.