Abdi himmetzade kimdir

           

Himmetzade Abdi, Türk mutasavvıfı ve şairi [istanbul 1640_ay.y1710]. Bayramiyenin himmetiye kolunu kuran şeyh himmet in oglu Himmetzade Abdi ,camilerde vaizlik yaptı. Babası ölünce [1683] onun yerine  Yenibahçe bayrami tekkesinin şeyhligini üstlendi.

Himmetzade Abdi nin Divan ı ve Hz.Muhammed in yaşamını konu alan Gencine_i İ caz adlı manzum bir yapıtı vardır. Kaynaklarda, günümüze kalmayan bir Tezkire_i Şuara sı [şairler tezkiresi] bulunduguda belirtilir.

kaynak: Grolıer ınternatıonal americana ansiklopedisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.