güneş

Ali Kuşçu Kimdir

Ali Kuşçu, Uluğ Bey'in doğancı başının oğlu idi. "Kuşçu lakabı buradan gelir. rasathane müdürü olunca burada hükümdar olarak değil, matematik ve astronomi uzmanı olarak araştırmaları yöneten Uluğ Bey'e çok yardım etti.

Eski Türkler ve Güneş

Eski Türkler Güneşe Taparlardı

Eski Türkler  Müslümanlıktan önce, Güneş, Ay ve yıldızdan olan Gök Tanrı’ya taparlardı.Bu Tanrı’ya “Ülgen” derlerdi. Şaman dini dediğimiz bu din Türklerin Hun ve Göktürk İmparatorluklarını kurdukları sıralarda pek yaygındı. Eski Türkler güzelliğin, aydınlığın, bereketin ve bütün varlıkların yaratıcısı kabul ettikleri Gök Tanrı’nın simgesi olan Güneşi kutsal saymışlar, ona Gün Ana,  Ay’a da Gün Ata adını vermişlerdi. Şamanlığa göre  gökyüzü 17  tabaka, yer altı ise 14 tabakadan oluşuyordu. İnanışlarına göre gök tabakaları aydınlıktı iyilik, güzellik, mutluluk gök tabakalarından geliyordu. Yani Cennet oradaydı. Yer tabakaları ise karanlıktı. Daha fazlasını oku »Eski Türkler ve Güneş